KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

BSE testy na vlastní náklady

27/04/09

Na úhradě nákladů na testování skotu na BSE by se podle zpracovatelských kapacit měli podílet i chovatelé skotu.

 

Skutečnost, že se v početních stavech skotu ve Velké Británii vyskytuje stále méně případů onemocnění BSE, nemá pro chovatele skotu jenom pozitivní důsledky. Mnohé jatecké provozy chtějí prosadit svůj požadavek, aby se napříště na hrazení nákladů na testy BSE spolupodíleli také sami chovatelé. Této snaze se snaží čelit britský svaz farmářů.
 
K úlevě britských zemědělců ale již celá řada osob odpovědných za ztržňování skotu prohlásila, že hodlá zemědělcům ulehčit v jejich nesnadné situaci a žádné poplatky za testy na BSE jménem zpracovatelů nebude požadovat.
 
Stejně jako v Německu došlo díky výraznému poklesu počtu nových případů onemocnění BSE také ve Velké Británii ke zvýšení věkové hranice pro testování na 48 měsíců. V roce 2008 byl ve Velké Británii zaregistrován výskyt již jenom 38 případů BSE, jak oznámil Mezinárodní úřad pro nákazy zvířat (OIE); v roce 2007 to bylo ještě 67 a v roce 2006 114 případů. Nejhorším obdobím byl rok 1992, kdy bylo zaregistrováno téměř 37 300 případů tohoto nebezpečného prionového onemocnění mozku v populaci skotu.
 
V Německu se v průběhu uplynulého roku vyskytly již jen dva případy BSE. V roce 2007 to byly ještě čtyři případy. Nejvyšší počet testů pozitivních na BSE postihl tuto zemi v roce 2001 – a to 125. Od té doby počet kusů skotu infikovaných BSE vykazuje kontinuální pokles.       
 
BSE-Tests auf eigene Kosten DLG-Mitteilungen, 2009, č. 3, s. 8

Zdroj: Agronavigátor.cz

Zařazeno v Veterinární správa