KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Aktualizace kriterií čistoty aditiv

06/04/09

Směrnice 2009/10/ES mění směrnici 2008/84/ES se specifickými kritérii pro čistotu potravinářských přídatných látek podle nejnovějších poznatků.

V r. 2008 byla vydána novelizovaná směrnice 2008/84/ES o čistotě přídatných látek (kromě barviv a sladidel, ta nahradila původní směrnici 96/77/ES). Nyní je směrnice 2008/84/ES nově upravena směrnicí 2009/10/ES

Příloha I směrnice 2008/84/ES se mění v souladu s přílohou v ustanoveních týkajících se následujících témat:.

  • připouští se nisin vyráběný modifikovaným výrobním procesem s použitím prostředí na bázi cukru, protože je rovnocenný nisinu vyráběnému původním procesem s použitím prostředí na bázi mléka,
  • zmírnily se požadavky na zbytkový formaldehyd používaný jako konzervant v procesu výroby želírujících prostředků na bázi alginátů (připouští se až 50 mg/kg); vzhledem k možné přirozené přítomnosti formaldehydu v mořských řasách se připouští určité množství formaldehydu v aditivech E 407 (karagenan) a E 407a (zpracovaná řasa eucheuma),
  • připouští se používání částečně depolymerované guarové gumy a zohledňuje se zvýšený obsah solí a možná přítomnost vedlejších produktů, které mohou vzniknout při výrobním procesu,
  • doplňují se specifikace pro látku E 504(i) uhličitan hořečnatý,
  • zmírňuje se dosavadní limit pro hořečnaté a alkalické soli v E 526 (hydroxid vápenatý) a E 529 (oxid vápenatý), protože existující technologie neumožňují splnit dosavadní limit a protože z toho nehrozí riziko ohrožení zdraví,
  • zvyšuje se dosavadní limit pro obsah olova v E 526 (hydroxid vápenatý) a E 529 (oxid vápenatý) na nejnižší prakticky dosažitelný práh vzhledem k nesplnitelnosti původního limitu kvůli množství olova v surovinách,
  • obdobně se zvyšuje maximální povolený obsah olova v E 901 (včelí vosk),
  • doplňují se hodnoty přijatelného denního příjmu pro vysoce rafinované vosky získávané ze syntetických uhlovodíkových vstupních surovin (tzv. syntetické vosky) a ze vstupních surovin na bázi ropy (vedle již platných hodnot pro mikrokrystalický vosk E 905),
  • směrnicemi 2003/114/ES a 98/72/ES byly zakázány látky E 230 (difenyl) a E 233 (thiabendazol), takže jsou vyškrtnuty i specifikace čistoty.

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 13. února 2010.

Úřední věstník ES, L 44, 14. 2. 2009, s. 62

Zdroj: Agronavigátor.cz

Zařazeno v Zákony ,vyhlášky