KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

750 milionů korun podpoří rozvoj dalších malých obcí

14/04/09

Zdroj: MZe

       

Dalším 32 Místním akčním skupinám složeným z malých obcí umožní rozvoj přibližně 750 milionů korun převedených z pozemkových úprav. Kromě zlepšování života na venkově má tento krok ministra zemědělství Petra Gandaloviče zajistit rovnoměrné rozmístění skupin po celém území republiky.

 

 

„750 milionů pomůže rozvoji dalších malých obcí. Je také jednou z možností, jak posílit obecní rozpočty, které Evropská komise připravila o peníze z daně z přidané hodnoty, když dodatečně prohlásila, že odpočet DPH u projektů v rámci programů rozvoje venkova nepovažuje za způsobilý výdaj,“ vysvětluje ministr Gandalovič. Kvůli tomu přišly obce o peníze, s nimiž ve svých rozpočtech počítaly.

K původnímu cíli 80 Místních akčních skupin (MAS) přidává ministerstvo zemědělství dalších 32, pro které se našlo přibližně 750 milionů korun v kapitole pozemkových úprav. Pozemkové úpravy nadále zůstávají jednou z priorit Programu rozvoje venkova, tímto krokem ale ministerstvo zemědělství upřednostnilo zlepšování kvality života na venkově a rozvoj komunální spolupráce prostřednictvím sítě Místních akčních skupin, které mají pokrýt celé území České republiky. Význam programu Leader, do kterého Místní akční skupiny spadají, zdůrazňuje EU dlouhodobě. Kvůli trvalému převisu zájmu o rozvojové projekty MAS nad finančními možnostmi pro ně vyčleněnými navrhl ministr zemědělství monitorovacímu výboru Programu rozvoje venkova financovat další MAS a tento návrh našel podporu u  téměř všech členů výboru.

Výdaje na realizaci pozemkových úprav je možné vrátit prostřednictvím takzvaného Barrrosova balíčku – finančních prostředků určených na řešení ekonomické krize, které může každý stát využít podle vlastního uvážení.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR

Zařazeno v Aktuality, Rozvoj venkova