KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Zvraty během roku

04/03/09

Zdroj: Agrární komora ČR

 

Je tomu již téměř rok, kdy jsem byl na sněmu Agrární komory České republiky v Olomouci zvolen do funkce víceprezidenta. Ve svém předvolebním projevu jsem mimo jiné s plnou vážností konstatoval, že nám, českým zemědělcům, bylo i hůře. V té době byl o naše zboží nebývalý zájem a obchodní partneři nám byli ochotni, až na některé výjimky, platit slušnou cenu.

A jaká je situace před nadcházejícím sněmem letos? Vše se diametrálně změnilo. Dnes opět s plnou vážností konstatuji, bylo nám již lépe. Ne že by naši obchodní partneři naše zboží nechtěli. Opak je pravdou. Problém je ovšem v ceně. Není komodita, která by zajistila byť jen prostou reprodukci.

A tak se rozměr českého zemědělství pomalu ale jistě zmenšuje. Začalo to živými květy, pokračovalo to zeleninou, chmelem, cukrovkou. Spotřeba vepřového masa bude letos pokryta domácí výrobou možná nanejvýš ze sedmdesáti procent. A co bude následovat? Určitě mléko. Ani náhodou se letos nevyrobí stejné množství jako v loňském roce. Za šest korun litr nevyrobí ani kouzelník. Ti co nezainvestovali, s výrobou mléka končí a zvířata převedou do kategorie krav bez tržní produkce mléka. Ti, co zainvestovali, se strachují, aby tuto zlou dobu přežili.

S velkou mírou pravděpodobnosti se tak naplní vize některých politiků z dnes již neexistujících stran, že nejlépe bude potraviny dovézt a o krajinu se budou starat zahradníci. Uvidíme!

Ale my nechceme, aby se tato nesmyslná vize naplnila a jsme ochotni pro to udělat maximum. Proto organizujeme naše akce. Tu za naplnění národních dotací na slíbenou výši, tu za podporu úvěrů přes garanční fond. Čeká nás však práce jedna z nejtěžších. Je třeba přesvědčit české politiky, že pokud se nesrovnají naše podmínky s tím, co mají naši konkurenti na západ od našich hranic, budeme napořád Evropany druhé kategorie.

A úplně na závěr. Dne 7. ledna se uskutečnila naše první letošní schůzka u ministra zemědělství Petra Gandaloviče. A jedním z bodů programu byl požadavek na pozastavení povinnosti v letošním roce platit zálohy na daň z příjmu fyzických a právnických osob podnikajících v zemědělství. Náš požadavek jsme zdůvodnili tím, že drtivá většina poplatníků nevykáže za rok 2009 zisk a že tedy nebude mít daňovou povinnost. Dopadlo to tak, jak dopadlo, nepochodili jsme.

Jindřich Šnejdrla, viceprezident AK ČR