KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Vyšší dotace na stroje i pro větší podniky

12/03/09

Zdroj: agroweb.cz

 Vládní kabinet minulý týden schválil změny v programu Zemědělec, z něhož lze čerpat podporu z Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF). Sazba podpory ve formě dotace části úroků z úvěru se zvýšila ze současných tří procent na čtyři. Změna se vztahuje na žádosti zaregistrované na místně příslušné Agentuře pro zemědělství a venkov ministerstva zemědělství. Informovala o tom vedoucí úseku PGRLF Dana Malíková.

 

Cílem programu Zemědělec je vytvořit předpoklady pro rozvoj zemědělských subjektů tím, že investují zejména do strojního zařízení, vybavení či technologických celků. Finanční příspěvek se týká vedle nákupu traktorů také sklizňových strojů, aplikační techniky, strojů na zpracování půdy a technologie pro živočišnou výrobu.
Mladému zemědělci, kterým se míní fyzická osoba, která v roce podání žádosti nedosáhne čtyřiceti let, nebo právnické osobě, kde fyzická osoba plnící funkci statutárního orgánu a zároveň se podílející na základním kapitálu z více než padesáti procent, náleží další zvýšení podpory o jedno procento, uvedla Malíková. Toto navýšení se bude poskytovat nejdéle do konce roku, ve kterém žadatel, mladý zemědělec, dovrší čtyřicet let.
Podpora se poskytuje žadatelům bez ohledu na to, do jaké kategorie podniku ve smyslu přílohy č. 1 nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008 spadají. Tím se podle Malíkové otevírá možnost pro velké podniky, aby podávaly žádost o podporu z tohoto dotačního

Zařazeno v Aktuality