KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Vláda odsouhlasila podporu pro přeměnu vinic

25/03/09

Zdroj: MZe

Vláda  schválila novelu nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem. Cílem návrhu je úprava dosavadních podmínek podpor na restrukturalizaci a přeměnu vinic a nově koncipovaná podpora investic, která by měly zvýšit výkonnost vinařských podniků. Novela rovněž přináší zjednodušení systému podpor.

Hlavním cílem navrhované úpravy je úprava opatření na podporu restrukturalizace a přeměny vinic. Podporu lze poskytnout například na změnu odrůdové skladby vinice, na přesun vinice do svahu, na snížení produkce révy vinné na jednom keři révy vinné při současném zachování produkčního potenciálu zvýšením počtu keřů révy vinné a také na ochranu proti poškození keřů révy vinné způsobovanému zvěří nebo ptactvem. Novela také nově koncipuje podporu na investice, které zvyšují výkonnost podniku, jako je pořízení nového lisu na hrozny nebo nového filtru na víno.

Oproti dosud používanému dvoustupňovému systému podpor (žádost o zařazení do Plánu restrukturalizace a další žádost o vyplacení podpory) dochází ke snížení administrativní zátěže žadatelů. Schválením novely se systém podpor zjednoduší, stačí pak podat pouze žádost o vyplacení podpory.

Celková výše podpor pro Českou republiku na rok 2009 je přibližně 3 mil. euro. Tyto podpory se poskytují výlučně z prostředků Evropské unie. V dalších letech se tato částka navyšuje, a to až do výše 5,2 mil. euro. Schválený návrh bude mít příznivý dopad na podnikatelské prostředí ČR, zvláště na pěstitele a výrobce vína, návrh týká se přibližně 500 pěstitelů a výrobců vína.

Autor: Petr Vorlíček

Zařazeno v Aktuality