KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Veterinární dozor sleduje mor prasat

26/03/09

Zdroj: SVS ČR

Přestože v řadě evropských zemí se vyskytl klasický mor prasat, v České republice se zatím žádný případ neobjevil. Státní veterinární správa ČR přesto nákazovou situaci pečlivě sleduje, potvrdil její mluvčí Josef Duben. Klasický mor prasat se podle něj občas vyskytne v Německu, podle posledních informací byl zjištěn již za Rýnem. Na Slovensku kvůli výskytu tohoto nebezpečného onemocnění v uplynulých letech, naposledy na jaře v roce 2008 v oblasti okolo Levic, přikročili veterináři k orální vakcinaci populací černé zvěře, tedy divokých prasat.

 

O tom, že se na Slovensku vakcinují divoká prasata, se přesvědčuje i český veterinární dozor. Vzhledem k tomu, že černá zvěř migruje na větší vzdálenosti, Státní veterinární správa zjistila v rámci monitoringu v uplynulém roce protilátky proti klasickému moru prasat u odlovených prasat, zejména na Zlínsku. Na okrese Zlín to bylo v roce 2008 celkem 31 prasat s protilátkami z 820 vyšetřených, upřesnil Duben. Zároveň poznamenal, že inspektoři nezjistili žádný pozitivní případ virusu.
Státní veterinární správa upozorňuje chovatele domácích prasat, aby dbali zásad biologické bezpečnosti, aby bránili kontaktům s volně žijícími divokými prasaty. Své farmy by měli mít pevně oplocené. Rovněž je třeba nekompromisně dbát na zásady biologické bezpečnosti při pohybu osob na farmách a mezi farmami, doplnil Duben.

 

Zařazeno v Veterinární správa