KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Upozornění na novou normu ISO 9001:2008

03/03/09

Zdroj: OHK Most

Upozorňuji na skutečnost, že Mezinárodní organizace pro normalizaci ISO se sídle v Ženevě, vydala 14. 11. 2008 novou normu ISO 9001:2008 a zveřejnila závazný implementační plán přechodu z ISO 9001:2000 na ISO 9001:2008 (týká se i ekvivalentů ČSN EN ISO 9001:2001 resp. ČSN EN ISO 9001:2009). Tento implementační plán je závazný po všechny organizace, které jsou v současné době certifikované podle shora uvedeného standardu nebo se certifikaci připravují.

 

Pro velký zájem a kladné ohlasy upozorňuji na nový běh semináře týkajícího se výkladu změn požadavků obsažených v normách ISO 9001:2000 (resp. ČSN EN ISO 9001:2001) a ISO 9001:2008 (resp. připravovaného vydání ČSN EN ISO 9001:2009). Obsah bude zaměřen na porovnání metodiky prokazování shody v dokumentacích a záznamech ve „staré“ a „nové“ normě. Časově je plánován na cca 4 hodiny (9:00 – 13:00), plus případnou navazující diskuzi.

Datum konání:         1. 4. 2009

Cena semináře:        3.150,- Kč pro členy HK ČR (každý další účastník ze stejné organizace 1.890,- Kč)

5.650,- Kč pro nečleny HK ČR.

Ceny jsou uvedeny bez DPH 19%.

Místo konání:           Most (přesné místo bude upřesněno do 27. 3. 2009 podle počtu přihlášených)

Uzávěrka přihlášek:   25. 3. 2009 ve 14:00 hod (počet účastnických míst je omezen kapacitními možnostmi dostupných prostor)

 

Pozn. V případě malého počtu přihlášených se seminář nebude konat, případně budou s přihlášenými domluveny individuální formy.

 

K zodpovězení případných dotazů budou přítomni i zástupci akreditovaného certifikačního orgánu.

 

Účastníci obdrží písemné materiály a osvědčení o absolvování semináře prokazující splnění požadavků v kapitolách 6.2.1 a 6.2.2 normy ISO 9001:2008.

 

Pro přihlášení na seminář zašlete jméno účastníka, datum narození účastníka a obchodní jméno plátce účastnického poplatku na info@ohk-most.cz.

 

 

S pozdravem

 

Ing. Jiří Mann, MBA

jednatel odborné sekce ISO

při OHK Most

 

Zařazeno v Zákony ,vyhlášky