KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Účinnější ochrana půdy

20/03/09

Poslanecká sněmovna v prvním čtení schválila novelu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu

Poslanecká sněmovna v prvním čtení schválila novelu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. Tato stěžejní právní úprava posiluje ochranu zemědělského půdního fondu před nadměrným poškozováním, snižováním úrodnosti půdy a degradačními procesy. Lepší by měla být i ochrana kvantitativní, tedy zabránění nadměrné a nevratné ztrátě půdy v důsledku zbytečných záborů. „Důležité je, aby nově nastavené ekonomické nástroje zabránily zájmu investorů o zábory kvalitních zemědělských půd a vedly je k zájmu o pozemky s horší kvalitou, pro jejich záměry dostačující, jako jsou například pozemky v tzv. brownfields,“ řekl při jednání ministr Martin Bursík.

V poslední době zesílil tlak na velké zábory kvalitní zemědělské půdy především pro výstavbu průmyslových zón a skladových areálů. V průměru takto ročně zanikne 50 km2 půdy, většinou na místech dostupných, v blízkosti aglomerací a sídel. Z toho je vidět, že dosavadní právní úprava a systém poplatků nebyly dostatečně silným nástrojem pro uchování půdy do budoucna a výběr ploch s nižší kvalitou půdy pro novou zástavbu. V novele jsou proto navrženy nové silné kompetence pro Českou inspekci životního prostředí.

Základním ekonomickým nástrojem ochrany zemědělské půdy jsou odvody za vynětí ze zemědělského půdního fondu. Ty se však nezměnily od roku 1992 a dnes jsou již velice nízké a málo motivující.

Odpady, 2009, č. 3, s. 4

Zdroj: Agronavigátor.cz