KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Rok havárie zemědělství

10/03/09

Zdroj: AK ČR

Každoročně se koná sněm Agrární komory ČR, kde se delegáti spolu s hosty, významnými politiky a odborníky na agrární tématiku, především formou veřejné diskuse radí o tom, jak na problémy v oboru.

Krátce se vždy zhodnotí uplynulý rok a valná část jednání potom patří konstruktivním opatřením, která mohou třeba i zvrátit strmý propad v ekonomice hospodaření. Na letošním XVII. sněmu Agrární komory České republiky se především proto i v obšírné zprávě prezident komory Jan Veleba zaměřil na úskalí, která hospodářská krize jen zmnohonásobila.

V úvodu svého vystoupení prezident Agrární komory ČR (AK ČR) Jan Veleba připomněl, že rok 2008 byl zejména v prvním pololetí ještě rokem velkých nadějí na obrat v tendenci neustálého zmenšování rozměru českého zemědělství. Byl to ale také rok velkých zklamání v podobě obrovského propadu cen většiny agrárních produktů počínaje především třetím čtvrtletím, pokračující krizí v chovu prasat a nakonec zhroucením trhu mléka v závěru roku, zklamání z dopadu globální finanční a hospodářské krize. Stav zklamání a rozčarování se v současné době mění a přechází do stadia radikalizace a sílících oprávněných požadavků rychlých konkrétních kroků, směřujících k řešení dramatického propadu ekonomiky zemědělských subjektů. Prezident Veleba tuto situaci dokumentoval na příkladu. „Jestliže producentům mléka za leden a únor 2009 klesly tržby proti stejnému období v roce 2008 o jednu miliardu korun a jestliže v březnu tento trend pokračuje, pak avizovaných 80 milionů korun na podporu dojného skotu z Programu rozvoje venkova je směšná záležitost,“ řekl.

 

Zpět k ekonomice

Tempo růstu hrubého domácího produktu české ekonomiky, které od roku 2005 rostlo meziročně o více než šest procent, začalo ve třetím čtvrtletí minulého roku výrazněji zpomalovat až dosáhlo v prosinci pouhé jedno procento. Přírůstek za celý rok 2008 dosáhl pouze 3,5% a prognóza pro letošní rok je spíše minusová. Eurozóna je v recesi již od druhého čtvrtletí loňského roku a spojené státy severoamerické jsou od třetího čtvrtletí také v meziročním propadu. Prognóza ministerstva financí říká, že „je možné očekávat přetrvání problémů reálné ekonomiky v globálním měřítku až do roku 2010“. Konkrétní odhady jsou následující:
• hrubý domácí produkt ČR: + 1,4% v roce 2009; +2,1% v roce 2010,
• hrubý domácí produkt EU 27: -0,8% v roce 2009; -0,5% v roce 2010,
• hrubý domácí produkt USA: -1,2%  v roce 2009; -0,5% v roce 2010.

Česká národní banka očekává v letošním roce růst nulový či mírně záporný, v roce 2010 jednoprocentní.

„Přímé dopady těchto čísel na nás mimo jiné znamenají, že nebude dostatečný prostor pro farmářské ceny určitých komodit, které by pokryly náklady. Ministerstvo financí totiž prognózuje jenom minimální nárůst spotřebitelských cen: + 1,3% v roce 2009 a + 2,1% v roce 2010. Lze předpokládat, že ceny potravin v letošním roce budou klesat. Je jasné, že nastává nejsložitější období českého zemědělství od transformace,“ konstatoval Veleba.

 

Strmý propad cen


Obdobné procesy jako v zemědělství se odehrávají v průmyslu. Český průmysl snižoval výrobu již poslední tři měsíce loňského roku. „Meziroční cenový index zemědělské výroby celkem začal klesat pod úroveň loňského roku po sklizni obilovin již v září. Počínaje závěrem loňské sklizně došlo k výraznému snížení korunových cen hlavních komodit rostlinné výroby, které se v září meziročně snížily o 7,2% a v dalších měsících svůj pokles ještě dále výrazně prohloubily až na prosincových mínus 29,1%.

Rovněž u cen živočišných produktů začal v září jejich pokles. Z jednoho procenta v měsíci září se pokles cen prohloubil až na 14,8% v prosinci. Když sečteme ceny rostlinných a živočišných produktů, dosáhl jejich propad v prosinci bezprecedentních 22,8%,“ uvedl na konkrétních číslech tragédii, v níž se nyní české zemědělské zemědělství nachází.

„Taková situace nezůstala bez odezvy na výsledných hospodářských číslech odvětví. Jestliže v roce 2007 dosáhl podnikatelský důchod 13,7 mld. Kč, loni byl jen 9,7 mld. Kč. Celý byl tvořen dotacemi. Loňský výsledek byl ovšem určitý doběh boomu roku 2007 s tím, že letošní rok jsme začali s cenami hlavních komodit na úrovni, která nemá srovnání. Pokud bude tento stav pokračovat, pak se letošní rok zapíše do historie jako rok havárie českého zemědělství, které došlo na hranu, za kterou už není prostor pro jeho bytí,“ sdělil přítomným delegátům Veleba.

Současné nedostatky českého zemědělství

  • Má nízkou produkci živočišných komodit.
  • Má nízké ceny hlavních tržních komodit (mléko, maso a obilí).
  • Má přebytky obilí a mléka.
  • Má trvale hluboce deficitní saldo agrárního zahraničního obchodu.