KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Řešením propadu v mléce může být podpora poptávky a restrukturalizace sektoru, ne další zásahy do trhu

25/03/09

Dlouhodobý propad v odvětví mléka provází stejně intenzivní a dlouhodobé  hledání nástrojů, které mají evropským zemědělcům pomoci překonat obtížné období. Posledním krokem je navýšení intervencí na máslo – tyto zásahy do trhu ale dosáhly stropu svých možností. Navíc podle komise přetrvávající potíže už nezpůsobuje nadvýroba, ale celosvětová ekonomická krize. Pozornost by se tedy měla obrátit […]

Dlouhodobý propad v odvětví mléka provází stejně intenzivní a dlouhodobé  hledání nástrojů, které mají evropským zemědělcům pomoci překonat obtížné období. Posledním krokem je navýšení intervencí na máslo – tyto zásahy do trhu ale dosáhly stropu svých možností. Navíc podle komise přetrvávající potíže už nezpůsobuje nadvýroba, ale celosvětová ekonomická krize. Pozornost by se tedy měla obrátit na stimulaci poptávky, restrukturalizaci sektoru a transparentnost vztahu k řetězcům. 
„Vzhledem k situaci v odvětví mléka předsednictví vedle dlouhodobé pozornosti a pravidelných kontaktů s komisí a resortními ministry chce dát i na radě maximální prostor členským státům pro společné hledání východisek,“ komentuje ministr Gandalovič.
I díky pozornosti, kterou české předsednictví věnuje možnostem řešení krize, která zvlášť tíživě dopadá na odvětví mléka, se několik nástrojů podařilo rozběhnout. Od začátku března tak byly zahájeny intervenční nákupy mléka a másla, které mají odlehčit trhu. K původně navrženým 30 tisícům tun másla teď komise přidala dalších 6700 tun. Tendry mají pokračovat do konce srpna. Situaci v odvětví mají pomoci i dotované vývozy mléka a mléčných výrobků do třetích zemí. Evropská komise o nich rozhodla v lednu, už v únoru dotace navýšila. V otázce dalšího navyšování ale Unie musí respektovat podmínky zásahů do trhu dojednané v rámci Světové obchodní organizace WTO.
Eurokomisařka Mariann Fischer Boel dnes na radě vyjádřila přesvědčení, že přetrvávající problémy odvětví mléka nejsou aktuálně způsobované přetlakem na trhu, ale celosvětovou recesí a obtížnou dostupností úvěrů a bankovních záruk pro producenty mléka. Jasně také odmítla případné změny reformy kvótového systému v mléce, která pokračuje od roku 1992. „Současná situace na trhu s mlékem nemá souvislost s kvótami. Za nízké ceny může kombinace poklesu poptávky, zvlášť po výrobcích s vysokou přidanou hodnotou, a vyšší konkurence hlavních exportérů mimo EU,“ prohlásila Fischer Boel, která zároveň uznala, že výkupní cena mléka ve výši 20 centů za litr je dlouhodobě neudržitelná. Pomocí dosud přijatých opatření se pokles cen zastavil, je přesvědčená komisařka.
Některé členské státy navrhovaly například navýšení výkupních cen na úroveň cen  intervenčních nebo využití některých dalších regulačních nástrojů, např. zpracování odtučněného mléka na kasein nebo jeho využití v krmivech. Podle komisařky Fischer Boel by ale tato opatření byla neefektivní.

Zařazeno v Mléko a maso