KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Proč se protestů neúčastnila Asociace soukromého zemědělství

13/03/09

Zdroj: www.asz.cz

 

Agrární komora (AK) zorganizovala další ze svých protestních akcí na záchranu zemědělství. Tentokrát prý jde o vybojování stejných dotací pro zemědělce ze všech zemí EU a záchranu chovu skotu. Asociace soukromého zemědělství se této akce nezúčastní z mnoha příčin.

Především jsme přesvědčeni, že reálné důvody svolání této akce jsou spíše v natěšenosti šéfů AK na pořádný humbuk v Praze, než v čemkoli jiném. Svědčí o tom totiž fakt, že obdobnou demonstrací vyhrožuje prezident AK Veleba již řadu měsíců, a to pokaždé z jiného důvodu.

Současná opravdu velmi svízelná situace chovatelů mléčného skotu se tak stala jistě vhodnou příležitostí konečně „vyjít do ulic“. Stejně tak se přítomnost evropské komisařky pro zemědělství ukázala jako vhodný okamžik pro prezentaci problému tzv. spravedlivých dotací pro zemědělce z různých zemí EU. V obou zmiňovaných případech, které se staly oficiálními důvody demonstrace, se však jedná o čirou demagogii a od samého počátku je jasné, že nemůže dojít k žádné podstatné změně.

  Co se týče mléka, je pravda, že zemědělci prodávají již řadu měsíců pod výrobními náklady. Stejně tak je ale pravda, že loňská celoroční průměrná cena mléka byla vlivem své enormní výše v prvním pololetí nejvyšší v historii a je nekorektní současný pokles porovnávat právě s tímto extrémním vrcholem. Ale samozřejmě, každý podnikatel chce cenu co nejlepší, takže na dobré časy (navíc v tomto případě velmi krátké) se brzo zapomene. Je tedy přirozené, že výrobci mléka, včetně členů naší asociace, jsou ze současné situace na trhu nešťastní. Je však vrcholně nezodpovědné vytvářet v nich falešné naděje, že nějaká forma protestu může pohnout vládu či EU k nějaké radikální záchranné akci. I vedení AK musí být zřejmé, že taková akce přijít nemůže a ani nepřijde. Vláda ani nikdo jiný k tomu nemá ani dostatek peněz ani žádné nástroje. Ať se nám to líbí nebo ne, situaci může vyřešit jenom čas, vývoj na trhu a efektivní podnikatelské chování. Stát může pouze aplikovat „zmírňovací“ opatření a to také, například formou podpory provozních úvěrů, činí. Ze strany lídrů AK není vůči zemědělské veřejnosti fér ani používání polopravdivých a zavádějících argumentů o údajné vyšší podpoře chovatelů krav v sousedních zemích. Například v posledních dnech AK tvrdila, že polští chovatelé dostávají od své vlády dotaci až 6.000 korun na krávu. To je sice pravda, ale týká se to pouze konkrétního speciálního národního plemene krav, stejně jako je tomu u nás v případě „české červinky“. Obě plemena jsou chována spíše jako rarita a nemají prakticky žádný ekonomický význam.

Za ryze populistickou považujeme hru na rychlé srovnání dotací na tzv. stejnou úroveň ve všech zemích EU. Jistě- naši kolegové z EU-15  mají vyšší přímé platby na hektar. Ale jednak harmonogram sbližování dotací je daná věc a jednak je třeba také poctivě říci, že my zase máme nejenom nižší některé náklady (např. na nájem půdy či pracovní sílu), ale i některé speciální podpůrné nástroje, jako je například  dlouhodobě nejefektivnější z nich – Podpůrný a garanční fond. Ten dotuje úroky z úvěrů a poskytuje za ně ručení, čímž ročně  podpoří investice za cca 5 miliard korun. Zcela zásadní roli pak má Program rozvoje venkova, který představuje do roku 2013 cca 100 miliard korun, a u něhož je národní kofinancování pouze 20%, zatímco z 80%  jde o tzv. „evropské“ peníze. Na rozdíl od staré patnáctky, kde je tento poměr téměř opačný.

Chceme tedy opravdu v zájmu „stejných“ dotací tyto nástroje zrušit? A opravdu chceme, aby stejně vysoké subvence měli i zemědělci v Bulharsku a Rumunsku, kde jsou naopak náklady nižší, ale jejich produkční potenciál obrovský? Bude pak Agrární komora blokovat hranice před dovozy z těchto zemí?

My, jako ASZ, prosazujeme samozřejmě také „narovnání“ dotací, ale víme, že současnou situaci to neřeší a dříve než v roce 2013 to reálné není. Současný systém byl je součástí přístupových dohod ratifikovaných všemi členskými státy, u nás navíc i referendem, a jejich znovuotevření je prostě zcela mimo realitu. Jiná věc je debata o tom, co bude po roce 2013, kdy dotace skutečně musí být stejné. Jednání o tomto problému je ale právě jednou z priorit českého předsednictví, takže smysl demonstrace tedy opět poněkud uniká.

Celá problematika je samozřejmě mnohem složitější, než aby se dala shrnout do jednoho článku. Nechci také působit jako „stávkokaz“- demonstrovat za cokoliv je výsostné demokratické právo každého. Jenom nechci, aby v nezemědělské veřejnosti vznikl dojem, že všichni zemědělci sdílejí stejný názor a že všichni chtějí být reprezentováni bývalými aktivními komunisty, či volebními lídry Kremličkových Důchodců za životní jistoty, jakým je například prezident AK Veleba.

Asociace soukromého zemědělství ČR sdružuje dvě tisícovky soukromých farmářů z celé republiky. Ve své drtivé většině jsou to moderní a úspěšní podnikatelé spoléhající se především sami na sebe. Své farmy jsme museli vybudovat prakticky z nuly, ve většině případů navzdory obstrukcím ze strany šéfů JZD či státních statků, kteří jsou dnes často lídry právě AK. Současné ekonomické problémy cítíme všichni na vlastní kůži. Zároveň ale víme, že zázračná pomoc shůry není reálná. Každý z nás bude hledat řešení především na své farmě, ve svém výrobním zaměření či organizaci svého podniku. Přes svou asociaci budeme tlačit na vládu, aby zjednodušovala přístup k existujícím dotačním programům, aby podporovala diverzifikaci zemědělského podnikání, faremní zpracování zemědělských výrobků a jejich prodej na lokálních trzích, aby odstraňovala zbytečné regulace a zejména všeobjímající byrokracii. Aby dbala na korektní podnikatelské prostředí, to znamená, aby byly například vyrovnány transformační závazky bývalých JZD v řádu desítek miliard korun, či aby všichni vlastníci měli přístup ke svým pozemkům a mohli s nimi svobodně nakládat. Až bude demonstrace za splnění těchto požadavků, budeme stát v první řadě.

Ing. Stanislav Němec
předseda Asociace soukromého zemědělství ČR
soukromý zemědělec od r.1990

www.asz.cz

 

Zařazeno v Aktuality