KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Prezident Agrární komory Jan Veleba mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o protestech zemědělců  

12/03/09

Zdroj: www.impuls.cz

Moderátor (Václav Moravec):
Zablokované centrum hlavního města – to je obrázek, který se nám naskytne už za dva dny. Čtvrteční demonstrace zemědělců v Praze se podle prvních odhadů zúčastní nejméně čtyři tisíce z nich, z toho jedna čtvrtina ze zahraničí. Alespoň tak zní odhad Agrární komory. Premiér Mirek Topolánek rozhodně nemá pro protesty zemědělců pochopení:

 

Záznam Mirka Topolánka:
Já pokládám tu akci za nátlakovou, zbytečnou a nesmyslnou a žádám Agrární komoru, aby nejenom, že má jednat, ale že má zanechat těchto opravdu spíše zviditelňovacích akcí, protože ničemu nepřispívají.

Moderátor (Václav Moravec):
Žádá premiér Mirek Topolánek. Nejen o plánované čtvrteční demonstraci bude řeč v následujících minutách. Pozvání do dnešních Impulsů přijal prezident Agrární komory Jan Veleba, vítejte po čase v Rádiu Impuls, hezký dobrý večer.

Jan Veleba
Dobrý večer.

Moderátor (Václav Moravec):
Slyšel jste v pondělí premiérova slova, když vás takto požádal, abyste toho zanechali? Co jste mu odpověděl?

Jan Veleba
Tak já když jsem to slyšel včera v médiích, tak jsem poslal několik sms. Já si myslím, že když bychom se sešli a chvilku spolu jednali, takže by tak příkré soudy směrem k nám neměl.

Moderátor (Václav Moravec):
To jste napsal premiéru Topolánkovi?

Jan Veleba
Přesně tak.

Moderátor (Václav Moravec):
Co vám odpověděl?

Jan Veleba
Že si zkrátka nepřeje žádné demonstrace. Ale to nemá logiku. Kdybychom komunikovali, to právě chybí, tak by to bylo všechno v jiné poloze, protože my nechceme nic jiného, čeští zemědělci, ale i ti zahraniční, kteří přijedou, než to, že chceme, abychom měli stejné podmínky, my, čeští zemědělci, jako mají zemědělci ze starých evropských zemí. Co je na tom konfliktního? Co je na tom kontraproduktivního? Co je na tom nesmyslného?

Moderátor (Václav Moravec):
Co by tedy mělo být výsledkem vašeho protestu, protože předpokládám, že jako realista nepředpokládáte, že by po čtvrtečním protestu v centru Prahy došlo k vyrovnání podmínek pro zemědělce ze starých členských zemí a nových členských zemí, zkrátka že by…

Jan Veleba
Podívejte, pane Moravče, my rozhodně, jak řekl pan premiér Topolánek, to neděláme proto, abychom se zviditelňovali. My to nepotřebujeme, my jsme viditelní dostatečně. My potřebujeme nějaký výsledek, my potřebujeme prostě, ty podmínky jsou tak, ta nerovnost je tak velká, že zkrátka a dobře to je základem většiny problémů, nejenom českých, ale těch nových zemí. Čili my nejsme naivní, abychom ve čtvrtek všechno vyřešili, ale čtvrtkem startujeme spolu s ostatními východními zeměmi určitou sérii aktivit, kde opravdu má být to na konci, aby paní komisařka Boelová se zamyslela a aby to začala brát vážně, ty podmínky, ty naše požadavky. Protože my jsme zkrátka, nehodláme čekat až do roku 2013, to je pro nás velmi pozdě. Čili cílem čtvrtka jsou dvě věci: upozornit paní komisařku Boelovou, že nebudeme čekat do roku 2013 a druhý cíl je upozornit na to, že je třeba pomoct dojnému skotu, mu pomoct, aby nedopadl tak, jako prasata a nezkolaboval.

Moderátor (Václav Moravec):
Konání demonstrace kritizoval nejen premiér Mirek Topolánek, ale i ministr zemědělství Petr Gandalovič. Protest podle něj neumožní navýšení programu na podporu zemědělců a navíc naruší významnou konferenci, protože ve čtvrtek se v Praze také koná konference za účasti 11 evropských ministrů zemědělství a valné řady zemědělských odborníků právě v čele s eurokomisařkou pro zemědělství. Tady jsou slova českého ministra zemědělství Petra Gandaloviče:

Záznam Petra Gandaloviče:
Jsem si vědom toho, že situace na trhu s mlékem je v současné chvíli velmi složitá, nejsme v tom jako Česká republika sami. Nicméně demonstrovat za změnu de facto přístupových dohod, která byla v České republice schválena referendem, je naprosto nesmyslné. Skutečně považuji, stejně tak jako pan premiér, tuto demonstraci za nesmyslnou a za zbytečnou, ukázání síly v okamžiku, kdy tady máme vrcholné jednání za účasti paní komisařky a evropských ministrů.

Moderátor (Václav Moravec):
Slova ministra zemědělství Petra Gandaloviče. Je prezident Agrární komory Jan Veleba, který je hostem dnešních Impulsů, je ochoten připustit, že naopak se politici víc zatnou a že do roku 2013 budete čekat, ty podmínky se nevyrovnají, žádná reforma pod nátlakem nebude?

Jan Veleba
Nechť na to reagují politici jak libo. Já jenom chci říct, že pan ministr Petr Gandalovič, kdyby byl skutečně náš ministr, českých zemědělců, takže by tato slova nikdy z úst vypustit nemohl, protože…

Moderátor (Václav Moravec):
On je český ministr zemědělství.

Jan Veleba
Já říkám, kdyby byl skutečným ministrem českých zemědělců. On má také…

Moderátor (Václav Moravec):
On je neskutečný podle vás?

Jan Veleba
On má, pane redaktore, v programu napsáno, že nebude podléhat agrárnímu lobby. Já budu pokračovat. Takže já být na jeho místě, tak já bych se o ty české zemědělce opřel, protože si myslím, že by bylo docela normální, kdyby český ministr se snažil pro české zemědělce něco udělat. Podepsané podmínky, ano, ty podmínky jsou podepsané špatně. Ta přístupová dohoda z konce roku 2003, kterou podepsal premiér Špidla, je špatná pro české zemědělce, takže já to řeknu úplně jinak, nezemědělsky – když v životě uzavřete nějakou smlouvu nebo nějakou dohodu a život ukáže, že je pro vás nevýhodná, co uděláte? Budete se snažit ji změnit nebo budete čekat trpělivě, až zkrátka vás to přivede do nějakých neřešitelných situací? Takže…

Moderátor (Václav Moravec):
Aniž bych vám, pane prezidente, chtěl skákat do řeči, činím tak a namítám, k tangu jsou zapotřebí dva.

Jan Veleba
Ano, k tangu, nejenom k tangu jsou zapotřebí dva, ale když ten druhý to tango tančit nechce, no tak musíte použít instrumenty, abyste ho minimálně donutil k přemýšlení, že to vaše vyzvání k tomu tanci přijme. A je mě líto, že my čeští zemědělci musíme pořád hrozit, musíme pořád stavět barikády, že to nejde normálně, že nemůžeme jednat, jako třeba to jde mému kolegovi v Polsku.

Moderátor (Václav Moravec):
Vy jste jasně řekl, že ten čtvrteční protest v centru Prahy je pouze první. Další protesty tedy budou následovat?

Jan Veleba
Já jsem řekl, že to je první aktivita naše a my v současné době už chystáme, protože jsme si naprosto jisti, že rok 2013 je pozdě, že se toho mnoho farmářů nedožije, tak my chystáme na květen tohoto roku nebo konec května tohoto roku do Brna konferenci nebo kongres nevládních agrárních organizací východních zemí, který svolává Česká agrární komora a na tomto kongresu budeme se chtít pokusit domluvit o jednotný postup prostě nevládních agrárních organizací těch deseti nových zemí. Pokud se nám to podaří, tak už podle mého názoru budeme muset být bráni vážně a už to nespraví nějaká podrážděná slova premiéra nebo ministra.

Moderátor (Václav Moravec):
Počítáte tedy s tím, že v květnu se spojí všech 10 v uvozovkách agrárních komor…

Jan Veleba
Pokusíme se o to, ony to nejsou jenom agrární komory, jsou i jiné nevládní agrární organizace, třeba na Slovensku jsou tři nebo čtyři a tak dále a tak dále. Čili my máme ambici se pokusit založit jednotnou alianci za rychlé vyrovnání podmínek starých a nových zemí.

Moderátor (Václav Moravec):
V kterém roce by vám to vyrovnání podmínek stačilo, když říkáte, že rok 2013 je pozdě?

Jan Veleba
Včera už bylo pozdě, takže, ale jsme na stranu druhou realisti, takže my si myslíme, že v tomto roce se musí začít kolem toho jednat a my bychom byli spokojeni, kdyby se to docílilo v průběhu příštího roku.

Moderátor (Václav Moravec):
Jen pro úplnost, podle Agrární komory podpora českých zemědělců z unijních prostředků dosahuje asi 60 procent plateb starých členských zemí Evropské unie. Zhruba 30 procent by jim letos měl dorovnat stát a jejich celková úroveň by tak měla dosáhnout zhruba 90 procent. Vám se nelíbí těch 10, že nemáte těch 10, když srovnáváte se starými členskými státy?

Jan Veleba
My to špatně vysvětlujeme, protože to, co tady říkáte, pane redaktore, tak mluví, takové výstupy jsou ze všech médií. Ty přímé platby jsou jenom jednou z částí podpor farmářům. Když se sečtou všechny podpory, tak my skutečně bereme asi o 40 procent méně než třeba naše konkurence v Rakousku, Německu. Musí se spočítat úplně všechno. A těch 40 procent je příliš velký rozdíl, než abychom my mohli konkurovat.

Moderátor (Václav Moravec):
Když tady budu sedět jako rakouský zemědělec, tak vy máte o 40 procent menší příjmy než rakouský zemědělec?

Jan Veleba
Přesně tak.

Moderátor (Václav Moravec):
Česká vláda se vám ale snaží pomoci dalšími, řekněme, příjmy do zemědělství, například v pondělí schválila finanční pomoc ve výši 2,5 miliardy korun pro zemědělce postižené ekonomickou krizí z prostředků podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu. Tady jsou opět slova ministra zemědělství Petra Gandaloviče.

Záznam Petra Gandaloviče:
Do podpůrného garančního rolnického a lesnického fondu na přelomu roku začátkem tohoto roku vláda převedla 2,6 miliardy korun, víte také, že na půdě Poslanecké sněmovny se nám podařilo na základě poslanecké iniciativy změnit velmi rychle zákon o zemědělství a rozšířit tak ty možnosti pro PGRLF pro zemědělce poskytovat další spektrum podpor, především to jsou garance na provozní úvěry, je to odkup pohledávek za potravinářskými podniky a je to podpora, respektive dotace do úrokových měr.

Moderátor (Václav Moravec):

Konstatoval v pondělí ministr zemědělství Petr Gandalovič a jeho slova zaznamenalo Radio Impuls. Jak prezident Agrární komory Jan Veleba, který je hostem dnešních Impulsů, vyvrátí tu námitku, že když budete ve čtvrtek protestovat v centru Prahy, tak nemusíte mít na své straně veřejnost, protože jste dostali dalších víc než 2,5 miliardy korun v pondělí.

Jan Veleba
Podívejte, tady to nejsou přímé peníze, že je někdo dostane a dostane z nich připlaceno třeba za litr mléka, který dneska už někteří zemědělci prodávají přesně za polovinu ceny, kterou do těch nákladů na jeho výrobu dají, ale to jsou, to je něco jiného. Tam je dotace, když si vezmete úvěr, tak je tam částečná dotace na úvěr, je tam částečné krytí, prostě záruka za ten úvěr a tak dál, čili to za prvé nejsou nějaké hotové peníze tak, jak by se z vyjádření pana ministra zdálo. To za prvé, a za druhé, samozřejmě, že to je dobrý instrument tady toto, jenomže já tady musím říct, že tento program už tady byl, skončil asi před třemi lety a byl to klasický program dřívějšího vedení PGRLF a bylo to v době, kdy žádná krize nebyla. Ten program vymyslel Josef Lux, nebožtík Josef Lux, takže. . .

Moderátor (Václav Moravec):

Vy tedy ten program nevnímáte jako protikrizový a je to málo…

Jan Veleba
Je to určitě protikrizové, to bych nebyl objektivní, ale je to záležitost za prvé standardní a za druhé, když budete farmář a budete mít dojné krávy a budete měsíčně prodělávat řekněme 500 tisíc korun, tak si těžko vezmete úvěr, protože se ptám jako kdy budete mít záruku, že ten úvěr splatíte. Čili není to tak jednoduché, ti mléční farmáři za první dva měsíce tržili o jednu miliardu korun méně, než ve stejném období minulého roku, je březen a pokračuje to. Takže ta situace je opravdu velmi vážná a to mléko byl startovací mechanizmus té čtvrteční akce.

Moderátor (Václav Moravec):

Dnes je hostem u mikrofonu Radia Impuls prezident Agrární komory Jan Veleba. Štafetový kolík, to je kolík, který každý host dostává a zároveň pak posílá dál. Když byl hostem Impulsů v pondělí první náměstek ministra financí Ivan Fuksa, tak ho zajímalo i toto:

Záznam Ivana Fuksy:
Jelikož veškerá rizika přenáší na sebe stát a Evropská unie a je to nejvíce deformované odvětví vůbec v celé Evropské unii, jestli by šli do toho boje za to, aby i v oblasti zemědělství fungovaly čisté tržní prostředí.

Moderátor (Václav Moravec):
Zeptal se dnešního hosta Impulsů, prezidenta Agrární komory Jana Veleby v pondělí první náměstek ministra financí Ivan Fuksa. To znamená, šli byste do toho, Ivan Fuksa vlastně včera naznačoval, že vám vyhovuje to deformované prostředí.

Jan Veleba
Já bych panu náměstkovi doporučoval, aby si přečetl nejdřív dílo klasika Thomase Moora, to dílo se jmenuje Utopia. Říkám to proto, že to je čistá utopie, protože ať se pan Fuksa trošku o to zajímá víc a zkusí se zeptat svých kolegů z vlády Německa, Francie, jestli by někdy něco takového připustili. Ano, my bychom do toho šli, protože pro české zemědělce by nebylo nic lepšího, než aby to bylo bez dotací, ale musí to mít všichni. Musí být stejné podmínky, ale je to prostě populismus, je to utopie a je to ztracený čas, protože já do Bruselu jezdím, jezdím tak každý měsíc, znám názory západních kolegů a mohl by se taky možná zeptat francouzského prezidenta republiky Nicolase Sarkozyho, on by mu na to odpověděl možné  lépe než já.

Moderátor (Václav Moravec):
Český statistický úřad, když jsme, pane prezidente, u těch peněz, tak předpokládá za loňský zisk tedy v zemědělství částku zhruba 10 miliard korun. Je to sice o 30 procent méně, než v rekordním zemědělském roce 2007, kdy jste jako farmáři vydělali zhruba 14 miliard korun, to znamená, že si nemáte nač stěžovat, podívám-li se na číslo 9,7 miliardy korun, to je hezké číslo.

Jan Veleba
Jak pro koho. Vy jste bystrý redaktor,. . .

Moderátor (Václav Moravec):
No, je to jasné, že vám by se líbilo těch zhruba 14 miliard, které jste měli v roce 2007.

Jan Veleba
Já odpovím. Jak pro koho, je to hezké číslo na první pohled, je to předběžné, ještě si počkáme, jak to bude ve skutečnosti, ale může to tak být, ale řeknu na to dvě věty. První věta, toto číslo je získané z výměry 3,5 milionů hektarů půdy a je zhruba čtvrtinové oproti jedné jediné společnosti, což je ČEZ. Takže takhle nějak je moje miska vah a druhá věta nebo druhá část mojí odpovědi, to číslo by bylo uspokojující, kdyby letos byl normální rok, ale my jsme, my do tohoto roku vstupujeme v situaci, kdy za prosinec loňského roku, což je tři měsíce nazad, byl pokles cen rostlinných a živočišných produktů číslo ČEZu mínus 23 procent, meziročně 23 procent, s tímto číslem vstupujeme do nového roku a pokud a zatím se nic nelepší, mléční farmáři začínají být v bezvýchodné situaci, takže moje závěrečná odpověď je, čeká nás nejhorší rok od transformace českého zemědělství.

Moderátor (Václav Moravec):
Očekáváte, že to bude rok ztrátový?

Jan Veleba
Já se domnívám, že to bude buďto na hraně červených a černých čísel nebo to bude skutečně rok ztrátový.

Moderátor (Václav Moravec):
To znamená, že v nejlepším případě letos zemědělství bude v nule.

Jan Veleba
Může se to stát, ale je to velmi obtížné předpovídat, protože po předloňském roce, kdy byl obrovský boom, kdy jsme si říkali, že přišla nová doba, že došla doba renesance, všichni jsme z toho měli radost, nikdo netrefil, co přišlo v druhé polovině minulého roku, čili, veškeré předvídání jest velmi ošidné, ale je březen a ceny zemědělských komodit jsou takové, které nás neopravňují k žádnému optimismu. Naopak, může se stát, že ten rok bude ztrátový.

Moderátor (Václav Moravec):
Ale co možná námitka, že z pohledu zákazníků to může být dobře, protože ceny potravin půjdou dolů.

Jan Veleba
Tak, bohužel je situace taková, že čísla prognózy HDP, hrubého domácího produktu v České, v letošním roce a v příštím roce jak v České republice, tak v Evropské unii, tak Spojených státech, jsou tak nízké nebo minusové, že tato čísla nedávají nám oprávnění prostě se domnívat, že bude prostor pro zvyšování cen potravin. Takže pravděpodobně ceny potravin půjdou dolů, ale ony by mohly jít dolů i bez těch, bez této kruté doby pro zemědělce a potravináře, není to problém tato doba jenom pro zemědělce, ale i potravináře, tak pokud by ty řetězce používaly férové ceny. My jsme, pane redaktore, za první dva měsíce nebo za měsíc únor je průměrná cena mléka farmářská, kterou farmář dostává asi 6 korun 20 a průměrná spotřebitelská cena je asi 15,60 nebo 16 korun. To prostě není fér. Takže ty ceny by mohly jít i bez toho dolů.

Moderátor (Václav Moravec):
Dál žehráte na řetězce, vy byste podpořil onu tezi, kterou pronesl na Žofínském fóru prezident Potravinářské komory Miroslav Toman, který jasně říká, že by český stát, Česká republika měla teď pomoci zemědělcům a potravinářům, aby už konečně byl přijat zákon, regulující působení obchodních řetězců, který je ve Sněmovně, pokud se nemýlím a že by měl stát podpořit vás jako zemědělce například podporou exportu a dalšími nástroji?

Jan Veleba
Určitě ano, ale než odejdeme od těch řetězců, tak by ten stát mohl už po těch osmi pokusech nebo kolik jich bylo, konečně nějakou legislativní první, promiňte, aby, mohl by konečně první legislativní krůček udělat, tj. schválit alespoň ten zákon o významné tržní síle. My jsme udělali minulý týden první asi svého druhu, Agrární komora, v celkem 44 obchodních řetězcích po celé republice různých typů jsme udělali kontrolní nákup mléčných výrobků, to znamená, zjišťovali jsme, jaké procento je tam českých a jaké zahraničních. Vyprovokovalo nás k tomu to, že pan ministr se nedávno s řetězci, se zástupci sešel a s chutí napsal jeho tiskový mluvčí, že tito slovutní pánové mu sdělili, že tam je minimálně 90 procent českých mléčných výrobků.

Moderátor (Václav Moravec):
Vy jste si dělali statistiky ve 43…

Jan Veleba
63 procent jsme zjistili, v průměru, ne 90 a budeme v tom pokračovat, budeme pokračovat i v jiných komoditách, nejenom mléko, ale třeba uděláme i maso, protože já vím o jednom řetězci, kde není ani jedno procento českého masa.

Moderátor (Václav Moravec):
Vy tedy budete pokračovat v tom, o čem jste mluvili už loni, znovu využíváte kontrolních nákupů?

Jan Veleba
Ano, ale teď jsme tomu dali systém. Dřív to byly jednotlivé prostě akce ad hoc, teď to budou plošné záležitosti a líbí se mi třeba, nevím, jestli je to reakce na naši akci, to netuším, ale myslím si, že to vliv má. Bila třeba teď má kampaň reklamní, kde výrazným způsobem preferuje české výrobky.

Moderátor (Václav Moravec):
Z vašeho kontrolního nákupu u mléka a mléčných výrobků tedy 44 obchodů jednotlivých řetězců v České republice nedodává na český trh 90 procent…

Jan Veleba
Ale 63.

Moderátor (Václav Moravec):
Ale 63.

Jan Veleba
Pochopitelně mezi řetězci se to číslo liší.

Moderátor (Václav Moravec):
Když byste vy měl teď předat štafetový kolík Petru Nečasovi, ministrovi práce a sociálních věcí, tedy ministrovi, který bojuje s rostoucí nezaměstnaností, na co byste se ho zeptal?

Jan Veleba
Petra Nečase? To je pro nás, to je od nás příliš odtažité téma. Ale možná bych se ho zeptal, dal bych mu takovou normální otázku, co on jako ministr práce a sociálních věcí a český občan v jedné osobě udělá pro to, aby nám pomohl v tom smyslu, aby lidé kupovali a vybírali a dávali přednost především českým potravinám. Co pro to on udělá?

Moderátor (Václav Moravec):
Ptal se prezident Agrární komory Jan Veleba. Děkuji za váš čas a těším se někdy příště na shledanou.

 Jan Veleba
Děkuji, na shledanou.

Moderátor (Václav Moravec):
A zítra vy posluchači Impulsů poslouchejte odpověď. Jan Veleba se zeptal, Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí odpoví, řeč bude o rostoucí nezaměstnanosti, o tom, co si počít v takové situaci. Poslouchejte Impuls.

Zdroj: www.impuls.cz