KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Podmínky převodu zemědělských a lesních pozemků v prvním čtení schválila sněmovna

30/03/09

Zdroj: MZe

Efektivnější hospodaření ve státních lesích a stanovení pravidel pro prodej zemědělské státní půdy je cílem novely zákona o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby. Návrh dnes získal podporu ve sněmovním prvním čtení.

Novela přesně stanovuje pravidla prodeje zemědělské státní půdy. Vláda chce jejím prostřednictvím mimo jiné podporovat k nákupu půdy začínající zemědělce, kteří vlastní alespoň 10 hektarů půdy v katastrálním území obce nebo v sousedním katastrálním území, do něhož náleží pozemky určené k prodeji. Ti budou i nadále při nákupu půdy upřednostněni. Nově ale budou muset prokázat do 12 měsíců od nabytí pozemků zahájení provozování zemědělské výroby. V opačném případě může stát od smlouvy o prodeji pozemků odstoupit. Stát má současně předkupní právo při dalším prodeji těchto pozemků.
 
V lesnickém sektoru novela přinese novou dynamiku již běžícímu procesu arondace (scelováni pozemků), jehož cílem je ve státních lesích vytvářet homogenní a snáze obhospodařovatelé lesní celky.

„Není efektivní obhospodařovat malé kousky lesa, které jsou obklopeny lesy jiných vlastníků, je proto logické, takové malé lesy například směnit nebo převést na obce,“ uvedl ministr zemědělství Petr Gandalovič.
 
Podnět pro navrhovanou úpravu vzešel v rámci připomínkového řízení od zájmových sdružení v lesním hospodářství. Podle ministerstva zemědělství takto navržená změna v žádném případě neznamená  zahájení privatizace státních lesů, jak v poslední době tvrdila některá média. Zákon stanoví celou řadu limitujících podmínek, za kterých může k bezúplatným převodům lesních pozemků na obce dojít a které musejí být pro případnou realizaci takových převodů splněny.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR

Zařazeno v Aktuality