KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Normální je netrpět

16/03/09

Zdroj: SVS ČR

Týrání zvířat je obecně odsuzováno a zákony zapovězeno, přesto se  lze s jednotlivými případy setkat. V případě podezření je nejlepší vše ohlásit policii či místně příslušné veterinární správě.

 

Určitě je ale zavádějící dojem, že by českou národní povahou (viz podobně pojmenovaný pořad ČT dne 9. 3.) bylo týrat zvířata, zejména hospodářská. Všechny případy týrání, které orgány veterinárního dozoru samy zjistí, popřípadě je na ně někdo upozorní, také řeší a veřejnost je o tom informována.  Druhou věcí však je, jak tyto případy řeší a trestají soudy, velmi pomalu a shovívavě, což ve zmíněném pořadu  dobře zaznělo.

Bohužel se někteří aktivisté, odpůrci chovů zvířat vůbec, snažili vzbudit dojem,  že zvířata ve všech chovech strádají a trpí, což rozhodně není pravda. V zájmu chovatelů přece je, i kdyby jen nešlo jen o dobro zvířat, aby „vydělávali“, tj. aby krávy byly zdravé, nakrmené a dobře dojily, prasata přirůstala a slepice nesla vejce.

Ano, čas od času dochází k excesům, které byly v pořadu Ta naše povaha česká ukázány, šlo ale o vybrané nejkřiklavější případy za posledních zhruba šest let. Je třeba ale doplnit i smutné konstatování, že při prováděných kontrolách bývá  poměrně často zjištěno  týrání zvířat v zájmových chovech.  Přestože to předpisy zakazují, provádějí se leckdy bezdůvodně různé nedovolené úpravy vzhledu zvířat např. kupírování uší psů, zvířata jsou v bytech držena v nevyhovujících prostorách, a často zůstávají  i po několik dní opuštěná  bez zabezpečení řádné péče.

Určitě by bylo možné uvést počty kontrol, které uskutečnili veterinární inspektoři a opatření, která přijali. Podstatným sdělením ale je, že Státní veterinární správa ČR každý zjištěný a oznámený případ řeší. Přesto alespoň  pro představu uvádíme: V roce 2007 bylo v hospodářstvích uloženo 507 nápravných opatření, která se týkala 77 093 zvířat, podle veterinárního zákona proběhlo 45 správních řízení, bylo uloženo 75 pokut mimo správní řízení a úřady obcí s rozšířenou působností řešily 102 případů. (Údaje za rok 2008 ještě nejsou sumarizovány, ale půjde o podobná čísla).

Všechny připomínky občanů i organizací zabývajících se ochranou zvířat bere Státní veterinární správa vážně a snaží se působit i osvětově. Normální je opravdu netrpět a netýrat!

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Zdroj: www.svscr.cz

Zařazeno v Veterinární správa