KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Nejde jen o chov prasat, ale i obilí

10/03/09

Zsroj: AK ČR

 

Na sněmu Agrární komory ČR její prezident Jan Veleba seznámil delegáty s jedním z nejvíc postižených oborů – chov prasat. Řada chovatelů kvůli propadu cen od této specializace odstoupila a jak Jan Veleba uvedl, v posledním desetiletí minulého století se stavy prasat snížily ze 4,8 milionu kusů v roce 1990 na 3,7 milionu kusů v roce 2000. „To je za deset let pokles o více než jednu pětinu (23%).

O další pětinu se stav prasat snížil od roku 2003 do roku 2007, respektive po vstupu do EU, za pět let. Tedy stejný propad, ale za poloviční dobu. O další pětinu se snížil stav prasat ne za deset nebo pět let, ale za jediný rok 2008, a to o 527 tisíc kusů na současných 2,1 milionu kusů,“ vyčíslil ztráty Veleba.

 

Soběstačnost ve vepřovém mase klesá


„Podívejme se na tento problém z hlediska potravinové soběstačnosti. Před vstupem do EU jsme vyrobili vepřového 580 tisíc tun, což představovalo soběstačnost 129%. V roce 2007 ho bylo vyrobeno 339 tisíc tun. V minulém roce 317 tisíc tun a v letošním roce to bude následkem prudkého poklesu stavů prasnic minimálně o dalších deset procent méně. Současná soběstačnost už je jenom na úrovni 70%, na konci letošního roku poklesne zřejmě na 60 až 63%,“ uvedl Veleba. Přítomným tak položil jednoduchou otázku. Jaký smysl bude mít za tohoto vývoje produkce obilí? A ptal se dál. Co se vůbec na české půdě bude pěstovat? Co se udělá s vyprazdňujícími se stájemi, kde skončí chov dobytka?

 

Jinde jsou chovy prasat na vzestupu

„To všechno se u nás děje za stavu, kdy v produkčně významných zemích EU produkce vepřového masa roste. Například ve Španělsku a Německu. Do světových sítí agrobyznysu vepřového masa se velmi významně zapojuje i Polsko,“ konstatoval Jan Veleba.

„Spolu se Svazem chovatelů prasat jsme vypracovali celý soubor opatření, který se týkal jak vnější pomoci, tak vnitřních opatření v chovech. Podařilo se prosadit preferenci při podpoře modernizačních investic a v současné době se dokončují jednání o významné podpoře ozdravovacího programu. Pokud bude vůle na straně ministerstva zemědělství, bude možné s realizací tohoto programu začít ve druhém pololetí tohoto roku. Podpora investic v poslední době a ozdravného programu přinesou ovoce až v delším časovém horizontu, nicméně konečně bychom vytvořili předpoklady k zastavení útlumu odvětví a jeho následnému nastartování. Nejde jenom o prasata, ale stejně tak jde i o obilí,“ řekl Veleba.