KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Lepší využití krmiva

04/03/09

Eliminace stresových faktorů v průběhu výkrmu prasat může výrazně zlepšit využití jejich růstového potenciálu.

Využití krmiva (konverze) může být příčinou 60 až 85 % rozdílů v růstu prasat ve výkrmu. V jedné studii američtí vědci z univerzity v Jižní Karolíně zjistili, že při maximálním využití růstového potenciálu mohou prasata v období výkrmu přijímat až o 27 % více krmiva v porovnání s prasaty vyznačujícím se průměrným růstem a za normálních podmínek.

Stresové faktory během výkrmu se na výši příjmu a konverzi krmiva podepisují výrazně negativně. K těmto faktorům patří zejména zhoršené stájové klima nebo vybavení stáje, vysoká hustota obsádky, zhoršení zdravotního stavu prasat, nedostatky v dostupnosti krmiva a vody.

Důležité jsou pro optimální využití krmiva dobré klimatické podmínky ve stáji a to v průběhu celého výkrmu. Příliš vysoké teploty vedou v závislosti na stoupající hmotnosti prasat ke snížení příjmu krmiva v průměru o 2,5 %. Příliš nízké teploty mají sice za následek zvýšení příjmu krmiva, ale na druhé straně způsobují zhoršení konverze krmiva. Příliš vysoká vlhkost vzduchu v oddělení vede k poklesu příjmu krmiva.

Základním předpokladem pro zvýšení užitkovosti při optimálním využití krmné dávky je dobrý zdravotní stav. U nemocných prasat mohou být příjem krmiva a rychlost růstu  v porovnání se zdravými prasaty sníženy o 5 až 24 %. Kromě tohoto došlo u nemocných prasat ke zvýšení potřeby živin na udržení různých tělesných funkcí. Tím poklesl podíl využitelných živin pro růst svalové hmoty. Striktní management hygieny ve výkrmu prasat a každodenní sledování zvířat slouží k prevenci a rané detekci onemocnění. Důležitým faktorem na úrovni oddělení je optimální hygiena krmení a napájení. Prasata musejí mít permanentně zajištěn volný přístup k dostatečnému množství krmiva a čisté, čerstvé vody.      

Die Futterverwertung verbessern

Primus, 2008, č. 11, s. 25

Zdroj: Agronavigátor

Zařazeno v Prasata, WELFARE