KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Krmný žlab ovlivňuje růst selat  

12/03/09

Optimální utváření krmného žlabu v odchovu selat má zásadní vliv na průměrné přírůstky a příjem krmiva.

Během odchovu může ovlivnit příjem krmiva a vývoj selat celá řada faktorů. Kanadští vědci zjistili, že menší hustota obsádky resp. větší nabídka ustajovací plochy na jedno sele ve věku deseti týdnů má pozitivní vliv na jejich hmotnost. Stejně tak může pozitivně ovlivnit růst  selat i utváření krmného žlabu, optimální je jeho zaplnění minimálně ze 40 procent. Kromě toho optimální utváření krmného žlabu má vliv i na rychlejší příjem krmiva selaty, využití krmného systému je tak efektivnější.
 
V jedné studii se 716 selaty v odchovu (průměrný věk selat při odstavu byl 18,2 dne) byly koncipovány a sledovány různé skupiny selat v závislosti na nabídce ustájovací plochy a odlišného utváření krmného žlabu vzhledem k jejich užitkovosti a chování. U krmného žlabu bylo sledováno a porovnáváno otevírání dávkovacích otvorů na krmivo o různých velikostech – od 9,2 až do 31,5 mm.

Výsledky: Nejvyšší průměrné přírůstky živé hmotnosti a příjem krmiva byly zaznamenány u selat, která přijímala krmivo u žlabu s otvory o velikosti 18 mm nebo pokud byl krmný žlab naplněn minimálně ze 40 procent. Optimální velikost krmných výpustí samozřejmě korelovala s rozdílnou velikostí částic a forem podávaného krmiva.
 
Einfluss der Troggestaltung auf Wachstum von Ferkeln Primus, 2008, č. 11, s. 36  

Zdroj: Agronavigátor.cz

Zařazeno v Aktuality