KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Kontrola bezpečnosti práce a požární ochrany zaměstnavatelů

20/03/09

Zdroj: Nakladatelství FORUM s.r.o.

Vážená paní, vážený pane,

 

povinnost zajistit na pracovišti bezpečnost a ochranu zdraví při práci a požární prevenci má každý zaměstnavatel. Sankce za jednotlivý přestupek v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se může vyšplhat až do výše 2.000.000 korun! Aby Vaše společnost nepatřila mezi ty, které v letošním roce zaplatí za svoji neinformovanost, zveme Vás na praktický seminář pod vedením zkušeného lektora. Spletitou oblastí souvisejících zákonů, nařízení a vyhlášek Vás provedeme během jediného dne!

 

KONTROLA BEZPEČNOSTI PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANY ZAMĚSTNAVATELŮ

 

Přednáší: Ing. Petr Dostál

Termín a místo: středa, 8. dubna 2009, v Praze


Hlavní témata semináře:  

  • Povinnosti zaměstnavatelů definované stávajícím zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti práce, Nařízením vlády č. 361/2007 Sb., vyhláškami CÚBP a normami CSN EN
  • Nejčastější pochybení zaměstnavatelů v oblasti provádění kontrol a revizí vyhrazených technických zařízení
  • Způsoby a metody zpracování registru rizik
  • Hlavní povinnosti zaměstnavatelů v oblasti požární ochrany
  • Praktické odpovědi na Vaše dotazy a diskuse

Podrobné informace o programu, lektorovi a přihlášku naleznete pod tímto odkazem zde nebo se přihlaste on-line.

 

Těšíme se na setkání s Vámi! 

 

Radana Viceníková                                                      

Odborná redaktorka


Nakladatelství FORUM s.r.o.
Na Březince 1513/14
150 00 Praha 5
Tel. 251 550 576, Fax. 251 512 422

office@forum-media.cz
www.forum-media.cz

Zařazeno v Pozvánky