KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Jedna Evropa, volali demonstranti

24/03/09

Zdroj: AK ČR

Na XVII. Sněmu Agrární komory, který se konal přesně týden před demonstrací zemědělců v Praze (12.3.2009) ministr zemědělství Petr Gandalovič odmítl, že by se mohly do roku 2013 rozdílné podmínky v dotacích mezi novými a starými členskými zeměmi srovnat.

 

Totéž opakoval během demonstrace a za to sklidil  pískání, hlasité  fůj  a další projevy nevole. Řekl, co jste si odsouhlasili v referendu, to máte a nebyla to vláda ODS, která tyto podmínky nastavila. „Hledáme možnosti jak ve výrobě mléka pomoci ,aby se toto odvětví dostalo z krize.Před rokem a půl byla cena za litr kolem 11 korun a  její pád do dnešních dní byl velký,“ uvedl Gandalovič a vyjádřil přesvědčení, že na konci kalendářního roku by se cena měla dostávat nahoru. To samo o sobě ale nenastane  a  ví to i komisařka  EU pro zemědělství Marianne Fischer Boelová, která několik zástupců demonstrujících (více než 8000) farmářů z 8 evropských zemí během demonstrace  přijala v hotelu Mariott v Praze.

Boelová se sejde  v Bruselu se zástupci demonstrantů

„Určité kroky  již EK, aby ulevila farmářům v této těžké situaci, přijala.Tato situace není příznačná pro ČR nebo Evropu,  je to globální problém. Evropa se proto rozhodla, že uleví farmářům zavedením několika kroků. Jedním z nich je  výkup přebytků do soukromých skladů  a to dříve než je obvyklé. Zvýšili jsme kvóty pro výkupy másla a sušeného  mléka  a podporuje se  jejich vývoz, „konstatovala komisařka.“ Situaci v mlékárenském  průmyslu sledujeme každý den a jsem připravena přijmout další kroky, které se  netýkají jen těchto již vzniklých opatření,“ uvedla. Co se týče druhého okruhu předložené žádosti, je to téma, o němž jsme hovořili již vloni na podzim  s panem Gandalovičem. Probírali jsem, co bychom mohli dosáhnout v této oblasti. Právě k tomuto tématu se váže i deklarace  předaná  prezidentem české agrární komory Janem Velebou a podepsaná zástupci 7 zemí, účastnících se  demonstrace v Praze. K tomu  mohu říci, že v EU existuje  shoda v tom, že je potřeba přijmout řešení podle jakého klíče se bude poskytovat podpora po roce 2013.,“ sdělila  Boelová. Do té doby ale podle zemědělců za stávajících farmářských cen produkce mléka v Evropě neobstojí a  mnoho chovatelů zkrachuje. Nové země navíc pociťují  dopad rozdílných dotací  právě v tomto sektoru produkce.“Během demonstrace jsme dali hlasitě najevo nesouhlas, že bychom měli čekat na vyrovnání podmínek do roku 2013. Mnoho zemědělců a jejich  a farem to nevydrží, a my nechceme dopustit  zhroucení  chovu dojného skotu.Máme  velmi špatnou zkušenost s chovem prasat, kdy jsme uvěřili slibům a jen během roku došlo k poklesu stavů prasat v ČR o 21%.Paní komisařka přijala delegaci farmářů a slíbila, že  argumenty z předané deklarace zanalyzuje a během jednoho až dvou měsíců nás přijme v Bruselu. Budeme v dialogu pokračovat,“ řekl Jan Veleba .Reagoval i na slova ministra Gandaloviče, který demonstrantům řekl, že to budou především francouzští a  belgičtí farmáři, kteří  nebudou souhlasit  s jednotlivými body deklarace.

Evropské zemědělské organizace stojí za demonstrujícími

“V den demonstrace jsme přijali dopis představitelů nevládních zemědělských organizací EU, jsou to COPA a COGECA a prezidentem je Francouz Jean Lemetayer. Vyjadřují nám plnou podporu,“ konstatoval Veleba. Nakonec během demonstrace zástupci německých chovatelů a stejně tak i rakouští farmáři  veřejně deklarovali  podporu slovy, že zemědělci nechtějí nějaké umělé bariery a podporují  nové členské státy, chtějí rovnost podmínek. To potvrdil i Stanislav Jaš český  agrární expert, který již třetím rokem působí ve zmiňovaných organizacích COPA COGECA jako zástupce pro střední a východní Evropu. “Celá Evropa má problém s mlékem, ve střední a východní Evropě je ale mnohem vyhrocenější,“ řekl. “Krizová situace si vyžaduje výjimečné prostředky. O tom by se mimo jiné  mělo hovořit  na evropské půdě  na blížícím se jednání rady ministrů evropských zemí.Tam by měla být produkce mléka jedním z bodů žhavých témat. Demonstrace v Praze s tak silným obsazením farmářů z 8 zemí  bude mít na to nesporně vliv. Potraviny mají svou cenu a je důležité se dívat kde jsou vyráběny. V Evropě se klade důraz na  podporu domácích výrobců, což má mimo jiné vliv na zaměstnanost na venkově a to je dnes velmi důležité,“ uvedl.

Produkce mléka je dnes v kritickém stavu. Podle zástupce chovatelů dojného skotu Romana Šustáčka by se nyní zemědělci  spokojili i s tím, kdyby prodávali litr mléka za  cenu, jaká je výše nákladů.  Na nějaký čas bychom se spokojili i s tím, že na mléku nic nevyděláme, ale cena je v průměru na 22 eurocentech a to je pod úrovní nákladů,“řekl. Dokonce, jak poukázal na slova předřečníka prezidenta litevksé agrární komory Bronijuse Markauskase, je i na nižší úrovni, v Litvě konkrétně jen na 10 centech. „To si vyžaduje konkrétní injekci od EU i na  bázi národních rozpočtů,“ řekl. V současné době zemědělcům totiž tak zvaně nevydělává žádná komodita a propad v ceně mléka nelze něčím jiným, co by přinášelo zisk hradit. Před  třemi roky  Evropská unie snížila podpory vývozů, Amerika podle Šustáčka k takové razanci nesáhla a okamžitě její vývozy másla stouply na 380% a sušeného mléka přesáhly 100%.“Evropská unie nezvládá  řízení evropské agrární politiky, vymklo se jí to prostě z ruky,“ uvedl Šustáček.

Krizový scénář pro produkci mléka

Podle europoslance Petera Baca, který ocenil průběh demonstrace, jíž se také zúčastnil  není čas jen tak čekat.Řekl, že sám je chovatelem skotu a tuto problematiku zná  ze svých zkušeností. „Produkce mléka je v krizi  a je-li nějaký obor v krizi, přijímají se  i krizová opatření,“ řekl. „Stalo se tak v bankovním sektoru, v automobilovém průmyslu a záhy se na výzvy zástupců těchto sektorů reagovalo výraznými finančními  injekcemi, které mají krizi zabránit. “Měl by se okamžitě nastartovat institut minimální ceny mléka.To by mělo být jedno z řady krizových opatření,“ konstatoval Baco. „Máme krizi v mléku, nastavíme proto minimální cenu na 40 centů za litr. Když se situace změní k lepšímu,  pak se jednoduše zruší toto univerzální opatření,“dodal. „My nic od daňových poplatníků nechceme a ani nepotřebujeme, nejsme také žádní chudáci ,ale producenti  vynikající  suroviny, kterou chceme zachránit . Není pravda, že se musí čekat do roku 2013 na jakousi změnu nastavení podmínek a srovnání dotací.Již dnes se dají nalézt určité nástroje, kterými lze krizi zabránit a sektor mléka z ní dostat. První a nejdůležitější úlohou agrární politiky EU je stabilizovat agrární trh. Ten je specifický tím, že v zemědělství jsou na rozdíl od jiných oborů různé vlivy, které ho poznamenávají.Jsou to škůdci, choroby, teplotní výkyvy, sucho, déšť a další jevy, které má agrární politika eliminovat a ne naopak  nestabilitu zvyšovat,“ vysvětloval Baco. Připomenul krizi 30.let v Americe kdy  tehdejší prezident  USA  Franklin Delano Roosevelt  narychlo schváleným zákonem garantoval nastavením cen farmářům odbyt jejich  produkce  . Tím je vytáhl z krize a velmi jim pomohl. „Proč by taktéž pružně  nemohla nyní zasáhnout EU,“  konstatoval Baco.

O kvalitě potravin s českými produkty

Chovatelé skotu by jakoukoliv pomoc  tohoto druhu ocenili.“Dosahujeme v rámci EU vynikajících producentských výsledků,“ řekl Karel Horák, soukromý zemědělec ze Společenstva  živočišné produkce AKČR.“U holštýnských krav jsme na průměrných 8 700 kilogramech,“ uvedl. „Jestli se nepodaří co nejdřív přijmout v EU určitá systémová opatření, jak o nich mluvil europoslanec Baco, tak u nás řada chovatelů mléčného skotu skončí ,“ řekl Pavel Šáňka představitel odbytového družstva Mleecop, které dnes dodává od zemědělců mléko řadě českých mlékáren.Jde o kvalitní surovinu, o níž byla jistě řeč  i na souběžně  s demonstrací probíhající  mezinárodní konferenci svolané do Prahy českým ministerstvem zemědělství . Na příští takové  by se tak mohlo jednat  o české produkci bez jejího zastoupení na rautu obdobné  akce konané v Praze , už ale bez zastoupení některých českých  potravin,konkrétně mléčných výrobků.

Eugenie Línková