KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Jaké plodiny po zaorání řepky?

04/03/09

Po vyzimování řepky rozhodují herbicidy aplikované na podzim o tom, jakou plodinu lze následně pěstovat.

Před zaoráním řepky je třeba prozkoumat, zda bylo skutečně dosaženo hranice pro zaorání. Rozhodující je přitom dostatečně rovnoměrné rozmístění rostlin. Podle Hanse-Jürgena Wöppela z Úřadu pro zemědělství a lesnictví ve Würzburgu by se mělo k zaorání přistoupit až tehdy, jestliže je na m2 méně než 10 až 20 rostlin řepky.

Pokud je třeba ozimou řepku zaorat, rozhodují aplikované herbicidy o tom, jaké plodiny je možné následně pěstovat a jaké zpracování půdy je zapotřebí. Při aplikaci herbicidu Butisan Top na podzim jsou problémy minimální. Po dobrém promíchání půdy během jejího zpracování mohou být následně pěstovány všechny druhy jarních obilovin, hrách, brambory, cukrovka a slunečnice.

Po aplikaci půdních herbicidů (jako např. Brasan, Nimbus) musí být v případě zařazení obilovin, cukrovky a slunečnice jako následné plodiny provedena orba do hloubky minimálně 20 až 25 cm. Leguminózy a brambory lze následně pěstovat po zpracování půdy, které docílí potřebného efektu promíchání.

Jestliže proběhla na podzim aplikace herbicidu Kerb 50W popř. Kerb Flo, je následné pěstování obilovin zcela vyloučeno. Zato však může být po zpracování půdy zajišťujícím dobré promíchání bez problémů pěstována jarní řepka, hrách, brambory a slunečnice. Pokud by měla následovat cukrovka nebo kukuřice, je nutné provést orbu do hloubky 20 cm.

Top Agrar, 2009, č. 2, s. 50

Zdroj: Agronavigátor

Zařazeno v Aktuality