KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Do českého zemědělství letos půjde více než 36 miliard korun

16/03/09

Zdroj: MZe

 

Protesty zemědělců v souvislosti s údajně nedostačující dotační politikou nejsou na místě v situaci, kdy do českého zemědělství v letošním roce putuje v dotacích více než 36 miliard korun. Jednání o další miliardě euro na podporu zemědělců probíhají na evropské půdě.

 

V rámci svého vystoupení na 86. žofínském fóru na téma „Včera renesance, dnes propad – co bude dál s naším zemědělstvím a potravinářstvím?“ to řekl ministr zemědělství Petr Gandalovič s tím, že bruselská jednání o další podpoře by měla být ukončena ještě v průběhu března.

„Srovnání podmínek se starými zeměmi Evropské unie, po kterém čeští zemědělci volají, je prioritou českého předsednictví v radě EU. Říkám ale zcela otevřeně, že přístupové podmínky, které občané stvrdili v referendu svým souhlasem se vstupem České republiky do Evropské unie, měnit nelze. Našim úkolem je soustředit se na období po roce 2013, kdy se podle platných dohod podmínky českých zemědělců musí vyrovnat s kolegy starých členských zemí,“ uvedl Gandalovič.

Podle jeho slov je třeba klást důraz na kroky vlády, které by měly pomoci překlenout tíživé období, a které se podařilo prosadit v rekordně krátkém čase. Na základě rozhodnutí vlády Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond poskytuje podporu ve výši 2,6 mld. pro české zemědělce. V programu rozvoje venkova je v současné době také připraven start programu podpory malých producentů mléka. Ministr připomněl, že až do vstupu České republiky do EU se zemědělství pohybovalo dlouhodobě každý rok ve ztrátě. Tento stav se změnil až se vstupem do unie. Dotace, které čeští zemědělci dostávají, jim podle jeho slov umožňují dosáhnout zisku, a to i přes skutečnost, že náklady na výrobu jsou v ČR vyšší než v okolních zemích.

„Je nutné zdůraznit, že vstupní podmínky do EU nevyjednávala současná vláda, ale vlády předchozí. Vyjadřovat nespokojenost s těmito podmínkami demonstracemi není řešením. Tím je návrat k jednacímu stolu a debata o dalších možnostech eliminovat dopady současné krize v odvětví,“ upozornil ministr Gandalovič.

Powerpointová prezentace k vystoupení ministra Gandaloviče na 86. žofínském fóru je k dispozici na webových stránkách www.mze.cz.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR, 10.3.2009

Zařazeno v Aktuality