KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Čím jednodušší zemědělská legislativa, tím levnější a konkurenceschopnější zemědělství

20/03/09

Zdroj: MZe

Až o čtvrtinu chce do roku 2012 Evropská unie snížit administrativní zátěž zemědělců. České předsednictví, které si zjednodušení a zefektivnění evropské legislativy vzalo za jednu z hlavních priorit, v tom výrazně pomáhá. Pod vedením ministra Gandaloviče bude Rada pro zemědělství a rybářství vytipovávat oblasti, ve kterých se farmáři nejvíc cítí sešněrovaní a zavalení předpisy, jejichž účelnost už se navíc mnohdy přežila. Jako bonus má proces zjednodušování přinést i finanční úspory.

„Moderní zemědělství klade důraz na flexibilitu, konkurenceschopnost a možnost reagovat na signály trhu. Tomu musí odpovídat i pružná legislativa, která nebude farmářům svazovat ruce a komplikovat práci,“ říká ministr Gandalovič. Zároveň je podle ministra třeba vycházet z komplexnosti „zemědělských“ podmínek pro farmáře. Na jejich činnost totiž nemá vliv jen čistě zemědělská legislativa, kterou produkuje Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova (DG AGRI), ale i legislativa ředitelství pro zdraví a spotřebitele, pro obchod, konkurenci nebo pro životní prostředí. Navíc se musí samozřejmě promítnout na vnitrostátní úroveň (daňová sféra, bankovní/finanční sektor).

„Objektivní svízel je v tom, že složité právní prostředí je výsledkem dlouhodobého vývoje Společné zemědělské politiky a mnohdy důsledkem reálných politických kompromisů členských států Společenství,“ dodává Gandalovič. „Ale současná ekonomická krize jasně ukazuje nutnost ten gordický uzel rozetnout a dosáhnout skutečného zjednodušení právního prostředí. Zjednodušení hlavně pro farmáře, protože u něj se nejen zbíhá veškerá legislativa, ale hlavně ji musí každodenní prací naplňovat.“  Flexibilní a co nejjednodušší právní prostředí, podmínky pro lepší konkurenceschopnost a kvalitu evropské produkce ale prospějí i Komisi a Unii jako celku. Jednoduchá a transparentní aplikace legislativy, která bude navíc maximálně efektivní z rozpočtového hlediska, určitě potěší státní správu.

I podle komisařky Mariann Fischer Boel hlavním efektem zjednodušení Společné zemědělské politiky bude více času pro zemědělce na jejich vlastní práci a méně času stráveného vyplňováním formulářů. Od simplifikace si členské státy a Komise slibují i finanční úspory. Podle zprávy Komise bylo za poslední čtyři roky zrušeno 300 zastaralých předpisů a počet právních nástrojů pro státní podporu byl snížen ze šesti na tři.

České předsednictví si zjednodušení (simplification) a zefektivnění (better regulation) evropské legislativy vzalo za jednu z hlavních priorit. V průběhu předsednictví totiž mj. končí čtyřletý cyklus posledního Akčního plánu pro zjednodušení, přijatého za předsednictví Velké Británie v roce 2005. Pod vedením ministra Gandaloviče bude Rada pro zemědělství a rybářství hledat oblasti, ve kterých se farmáři nejvíc cítí sešněrovaní předpisy a zavalení papíry, i nástroje, které jim mohou ulehčit. Komisařka Fischer Boel na Radě pro zemědělství rybářství 23. března představí pokrok ve zjednodušování, kterého zatím Komise dosáhla, zprávou „A simplified CAP for Europe – success for all“. Vzhledem k politické důležitosti procesu zjednodušování ministr Gandalovič navrhuje, aby na dané téma podrobně diskutovali resortní ministři. Z diskuze ministrů na dubnové radě chce vytáhnout další konkrétní nástroje, jak unijní legislativu ještě více přiblížit lidem.
 

kontakt: Tereza M. Dvořáčková, tisková mluvčí Ministerstva zemědělství ČR
pro předsednictví ČR v Radě EU 
tel.: +420 221 813 063, GSM: +420 737 213 030; e-mail: tereza.dvorackova@mze.cz

Zařazeno v Aktuality