KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Sněmovna definitivně posvětila dorovnání přímých plateb

20/02/09

Zdroj: MZe

Sněmovna definitivně posvětila dorovnání přímých plateb
 
Dolní komora Parlamentu ČR  definitivně podpořila poslanecký návrh, na základě kterého bude převedena částka 1 300 milionů korun z Pozemkového fondu ČR na dorovnání přímých plateb zemědělcům.
 
„Naším cílem bylo plánované dorovnání devadesátiprocentní úrovně přímých plateb ‘starých’ členských států EU. Výsledná částka je o tři sta milionů vyšší, než stanovil návrh schválený poslanci v prvním čtení začátkem měsíce. Navýšení na svém mimořádném zasedání podpořil před týdnem jednomyslně zemědělský výbor,“ připomněl ministr zemědělství Petr Gandalovič, který je společně s dalšími poslanci jedním z předkladatelů novely.
 
Poslanci a poslankyně také jednohlasně podpořili poskytování podpory, dotace a garance provozních úvěrů prostřednictvím Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF).
 
Návrh předpokládá vznik dvou nových programů určených k podpoře provozního financování. Program „Provoz“ přinese podporu ve formě subvence části úroků z provozních úvěrů, které jsou poskytovány komerčními subjekty na nákup vymezených vstupů anebo zajištění těchto úvěrů. Cílem programu je přispět k řešení přechodného nedostatku vlastních finančních zdrojů na provoz u zemědělských prvovýrobců a u podnikatelů zabývajících se hospodařením v lese. 
 
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe

Zařazeno v Aktuality