KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Protikrizový balíček mírně pomůže

27/02/09

Zdroj: www.agroweb.cz

 Kabinet minulý týden předložil na základě doporučení Národní ekonomická rada vlády (NERV) poslanecké sněmovně balíček opatření, která by měla pomoci české ekonomice v době krize. Na to, jak se tato opatření dotknou resortu zemědělství jsme se zeptali představitelů hlavních agrárních organizací.

 

Prezident Agrární komory ČR Jan Veleba soudí, že zemědělství se do těchto opatření promítá velmi málo, kromě opatření Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF), které však bylo domluveno ještě před závěry rady. „Jsou tam nicméně opatření která zemědělci vítají, jde o snížení sociálního pojištění, zrychlení odpisů či pro část z nich užitečné neplacení zálohy daně z příjmů. O to však mohou požádat i větší firmy. Pro nás zemědělce je nyní klíčové zastavit pád některých odvětví především realizovat program pomoci dojnému skotu,“ dodal Veleba.
„Z nových opatření vítáme slevu na sociálním pojištění i zrychlené odpisy, nicméně vzhledem k situaci, která dnes panuje v zemědělství považujeme tato opatření za nedostatečná. Jako zásadní chybu vidím, že jsme se jako předsednická země unie nezasadili o zvýšení prostředků z EU pro nové členské země,“ řekl předseda Zemědělského svazu ČR Miroslav Jirovský. Podle jeho slov jde o přebytek v zemědělské kapitole unijního rozpočtu ve výši pěti miliard euro, který by mohl být využit k rychlejšímu vyrovnání přímých plateb přistupujících zemí E 15 vůči starým členským zemím. Za zásadní však Jirovský považuje urychlené řešení sektoru mléka, kde došlo ke kritickému propadu výkupních cen a celé toto odvětví je vážně ohroženo. V tom je s ním za jedno také předseda Zemědělského družstva Bernartice Pavel Novotný, který je přesvědčen že chovatelé dojného skotu by měli být zvýhodněni při žádosti o podpory z programu EAFRD a to jak bodově, tak zvýšením limitu uznatelných nákladů, či zrychlenou výplatou finančních prostředků, tedy možností průběžného financování projektů. Současně se přimlouvá také za další podporu školního mléka.
Stanovisko Asociace soukromého zemědělství ČR k navrženým opatřením vlády je kladné. „Oceňujeme, že vláda nakonec nesáhla k žádným populistickým krokům jednorázových dotací apod. a že jde o skutečně systémové kroky, které by mohly pomoci zejména podnikatelskému sektoru – tedy zaměstnavatelům. Plán protikrizových opatření sice přímo neobsahuje výslovné podpory do zemědělství, snad s výjimkou jednoho bodu, ale dá se předpokládat, že celá řada opatření budou zcela jednoznačně znamenat konkrétní přínos i pro sedláky – slevy na soc. pojištění, zrychlené vratky DPH, zrychlené odpisy, odložení plateb záloh na daň z příjmu,“ uvedl pro náš týdeník tajemník asociace Jaroslav Šebek.
Předseda Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů Zdenek Koubek jednoznačně vítá slevy na sociálním pojištění, což je podle jeho slov nepohybná úspora pro zemědělské podniky, stejně tak i zrychlené odepisování majetku „a také to, že se zrychlení má vztahovat i na finanční leasing, což je zejména pro zemědělské podnikatele velmi důležité,“ řekl. Zároveň ale soudí, že by bylo potřeba ještě zhruba o dalších 2,2 miliardy korun zvýšit prostředky PGRLF a u podnikatelů, zejména u nabyvatelů majetku bývalých státních statků, posílit ze strany fondu garanci provozních úvěrů až na 80 procent.
Podle Tomáše Douchy z Ústavu zemědělské ekonomiky a informací je nutno považovat nová opatření vlády jako dodatečné vylepšení ekonomické situace v sektoru vzhledem k tomu, že již v současnosti se roční podpory do zemědělství pohybují na úrovni 33 až 34 miliard korun. „Plně odůvodněné a pozitivní je zejména posílení funkcí PGRLF pro řešení cash flow podniků. Aniž bych chtěl hodnotit celkový národohospodářský účinek celého balíčku opatření, lze konstatovat, že i některá další opatření mohou podnikům v sektoru vylepšit (alespoň přechodně) jejich ekonomiku. Jde zejména o snížení sociálního pojištění, kde lze odhadovat až kolem 450 milionů korun úlev, zrychlení odpisů a částečně i opatření na podporu restrukturalizace a insolvenčních procesů, která se mohou více týkat zpracovatelského průmyslu,“ uvedl Doucha.

Zařazeno v Aktuality