KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Změny v agroenvironmentálních opatřeních  napomohou životnímu prostředí

29/01/09

Zdroj: MZe

Změny v agroenvironmentálních opatřeních napomohou životnímu prostředí

 

 

Novela nařízení vlády o agroenvironmentálních opatřeních přináší změny, které povedou ke zlepšení životního prostředí. Zlepšení životního prostředí chce novela docílit specifikací minimálních požadavků pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin, popřípadě i rozšířením plochy ekologického hospodaření především u vinic. Novelu na svém dnešním jednání schválila vláda.

 

„Pozitivní dopad na životní prostředí přináší především umožnění převodu vinic či sadů z integrované produkce do ekologického systému hospodaření, který je celoevropsky považován za kvalitativně vyšší,“ uvedl ministr Gandalovič.

 

Nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření upravuje poskytování dotací za dodatečné náklady a ušlé příjmy v důsledku závazku přijatého v rámci agroenvironmentálních opatření. Účelem těchto opatření je využití zemědělské půdy v souladu s ochranou a zlepšením životního prostředí.

 

Předložená novela obsahuje zejména tyto změny:

·         umožnění převodu zařazení z titulu integrovaná produkce s kulturou vinice nebo ovocný sad do titulu ekologické zemědělství v rámci pětiletého závazku,

·         specifikace minimálních požadavků pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin (v souladu s předpisy ES a v souvislosti se zavedením cross-compliance v České republice),

 

·         vyšší toleranci v případě ztráty zařazené výměry v rámci pětiletého závazku.

 

Novela nařízení vlády zavádí změny, které napomohou zvýšit pozitivní dopady na životní prostředí a tím naplnit cíle tohoto opatření deklarované v Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 až 2013.

 

 

 

Petr Vorlíček

tiskový mluvčí MZe

Zařazeno v Aktuality