KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Změna Příspěvkového řádu Agrární komory České republiky

29/01/09

Zdroj: MZe

Dosavadní výše odvodů činila 2,- Kč za 1 ha zemědělské půdy a 1,- Kč za 1 ha lesní půdy nebo vodní plochy obhospodařované členstvem. Podle předloženého materiálu bude výše odvodů nově oproti současnému stavu činit 4,- Kč za 1 ha zemědělské půdy a 2,- Kč za 1 ha lesní půdy nebo vodní plochy obhospodařované členstvem.
22.1.2009

Ministerstvo zemědělství
II.
 
PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA
 
 
                 V souladu s § 20 odst. 1 zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, ve znění pozdějších předpisů, předkládá představenstvo Agrární komory České republiky, prostřednictvím ministra zemědělství, schválenou změnu Příspěvkového řádu k potvrzení vládě.
 
     XVI. sněm Agrární komory ČR dne 16. června 2008 na svém zasedání schválil změnu Příspěvkového řádu Agrární komory ČR.
 
     Změna se týká odvodů z vybraných členských příspěvků odváděných okresními agrárními komorami nebo regionálními komorami Agrární komoře České republiky. Dosavadní výše odvodů činila 2,- Kč za 1 ha zemědělské půdy a 1,- Kč za 1 ha lesní půdy nebo vodní plochy obhospodařované členstvem. Podle předloženého materiálu bude výše odvodů oproti současnému stavu činit 4,- Kč za  1 ha zemědělské půdy a 2,- Kč za 1 ha lesní půdy nebo vodní plochy obhospodařované členstvem.
 
     Za členy bez půdy odvedou okresní a regionální komory z dosavadních 20% nově 30% z vybraných příspěvků a členské společenstvo odvede Agrární komoře z dosavadních nejméně 40 000,- Kč ročně nově nejméně 60 000,- Kč s tím, že konkrétní výše odvodu společenstva bude stanovena podle počtu členů představenstva Agrární komory ČR za jednotlivé skupiny společenstev podle čl. 3 volebního řádu.
 
     V souvislosti se zvýšením odvodů se zvyšuje i počet delegátů na sněm Komory.
 
     Úprava Příspěvkového řádu je vnitřní organizační záležitostí a neodporuje platným právním předpisům.
 
     Předložená úprava nemá dopady na podnikatelské prostředí, protože se nemění výše členských příspěvků.  
         
     V meziresortním připomínkovém řízení nebyly uplatněny žádné připomínky, materiál je vládě předkládán bez rozporu.