KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Příliš mnoho minerálních látek v krmné dávce

27/01/09

Ve snaze poskytnout dojnicím to nejlepší chovatelé zbytečně navyšují hladiny minerálních prvků v krmné dávce, koncentrace těchto látek v krevním séru se nezvýší.

Často dochází k překračování limitní hranice minerálních prvků a vitaminů v krmných dávkách pro dojnice, protože chovatelé mají strach, že jejich krávy budou trpět nedostatkem těchto důležitých látek. V rámci jednoho krmivářského pokusu (Thünen Institut, Braunschweig) byla 30 dojnicím v několika řadách pokusů zkrmována různě vysoká množství minerálních látek a vitaminů. Při stejné dávce objemných krmiv bylo koncentrované krmivo dojnicím z kontrolní skupiny doplňováno v souladu s doporučením Společnosti pro výživu (Gesellschaft für Ernährung, GFE) o vápník, fosfor, hořčík, měď, zinek, karoten, vitaminy A a E. Jadrné krmivo pokusných dojnic obsahovalo minimálně dvojnásobně vysokou dávku těchto minerálních prvků a vitaminů. Délka experimentu kopírovala jednu laktaci, přičemž jeden týden před a šest termínů po porodu byly plemenicím odebírány a následně analyzovány krevní vzorky.
 
U prvků vápníku, hořčíku a fosforu nebyla prokázána v krevním séru výrazně vyšší koncentrace těchto prvků v případě, že došlo ke zdvojnásobení jejich dávky. Nadměrné zásobování organismu dojnic minerálními prvky je proto zbytečné. 

Zařazeno v Aktuality