KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Převody závazků, ohlášení vyšší moci

23/01/09

Informace pro žadatele, týkající se zhásahu vyšší moci – úmrtí, vyšší moci – výjimčných okolností, změny žadatele a ukončení zemědělské činnosti

 

Informace pro žadatele týkající se zásahu vyšší moci – úmrtí, vyšší moci – výjimečných okolností, změny žadatele a ukončení zemědělské činnosti

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) připravil a v sekci Plán rozvoje venkova (PRV) umístil Informaci pro žadatele týkající se žádostí, které se vztahují zejména k opatřením: Agroenvironmentální opatření (AEO), Jednotná platba na plochu (SAPS), Platba v méně příznivých oblastech (LFA), Lesnictví, Národní doplňková platba (TOP-UP) a došlo u nich k některé z níže uvedených skutečností:

  • úmrtí žadatele
  • vyšší moci – výjimečným okolnostem (např. vyvlastnění části pozemku, vážná přírodní katastrofa, epizooptická nákaza, restituce, pozemkové úpravy atd.),
  • změna žadatele v rámci přeměny obchodní společnosti dle obchodního zákoníku (např. převod jmění na společníka, rozdělení společnosti, sloučení atd.) a dále v rámci smluvního převodu dle smlouvy o prodeji či pronájmu celého (části) podniku,
  • ukončení zemědělské činnosti žadatele.

V případě, že nastane u žadatele některá z výše uvedených skutečností, která se dotkne konkrétní žádosti o zařazení či žádosti o dotaci v rámci opatření AEO, LFA, SAPS, TOP-UP či Lesnictví, podává žadatel nebo jeho právní nástupce na místně příslušnou Zemědělskou agenturu MZe či Regionální odbor SZIF Ohlášení tohoto stavu a doloží dokumenty prokazující danou skutečnost a to v rozsahu uvedeném v Informaci pro žadatele, která obsahuje kromě popisu jednotlivých událostí a k nim patřičných dokumentů i přílohy – různé typy formulářů pro podání Ohlášení a to:

1a. Ohlášení vyšší moci úmrtí – převzetí podniku
1b. Prohlášení k ohlášení vyšší moci úmrtí – převzetí podniku
2a. Ohlášení vyšší moci úmrtí – bez právního nástupce
2b. Žádost o stažení
3. Ohlášení vyšší moci – výjimečných okolností
4a. Ohlášení změny žadatele
4b. Prohlášení ke změně žadatele
4c. Prohlášení převodce k ohlášení změny žadatele
5a. Ohlášení ukončení zemědělské činnosti s převzetím podniku
5b. Prohlášení k ukončení činnosti s převzetím podniku
6. Ohlášení ukončení činnosti – zdravotní a odborná nezpůsobilost
7a. Ohlášení ukončení činnosti – PUZČ
7b. Prohlášení k ohlášení – PUZČ
8. Ohlášení vyšší moci úmrtí – PUZČ – žadatel
9. Ohlášení vyšší moci úmrtí – PUZČ – nabyvatel
10. Potvrzení o ukončení hospodaření

Zdroj: SZIF

Zařazeno v MZe ČR, Rozvoj venkova, SZIF