KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Letos ve stájích bez BSE

07/01/09

Zdroj: SVS ČR

Tedy bez BSE…. zažili jsme první rok bez zjištění bovinní spongiformní encefalopatie, neboli nemoci šílených krav. Přes všechny prognózy, že riziko onemocnění je stále velké a nezbadatelné, se ukázalo, že mělo zásadní význam přijmout a dodržovat přísná bezpečnostní opatření.

To znamenalo zákaz používání masokostních mouček při krmení hospodářských zvířat, přežvýkavců zejména, a důsledné odstraňování tzv. rizikového  materiálu, tj. nervových tkání.

I v ostatních členských zemích EU případů BSE ubývá, nezmění-li se tedy nic k horšímu, a nic nenasvědčuje, že by mělo, bude možné, zřejmě do roka, počítat se snížením počtu vyšetřovaných zvířat na BSE. Bude to znamenat významnou úsporu pro jatka, popřípadě pro zemědělce.

Po letech vzrůstu počtu případů došlo i v ČR, v podstatě již v roce 2006, ke zlomu, aby v letošním nebyl zaznamenán případ žádný. Pro představu uvádíme počty: v roce 2001 to byly 2 případy, v roce 2002 rovněž 2, v roce 2003 již 4, v roce 2004 to bylo 7 případů, v roce 2005 již 8, ale již v následujícím roce 2006 byl zaznamenán pokles na 3 případy, v roce 2007 o jeden méně, tedy 2, a v roce letošním, roce 2008, žádný.

Celkem bylo tedy od roku 2001 dosud (do konce listopadu) vyšetřeno 1 351 286 kusů skotu a na toto množství bylo diagnostikováno 28 případů BSE.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Zařazeno v Veterinární správa