KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Komise navrhuje cestu k zajištění nižších a konkurenceschopnějších cen potravin v Evropě

13/01/09

V období od srpna 2007 do července 2008 přispěla potravinová inflace k celkové inflaci zhruba z jedné třetiny a postihla zejména domácnosti s nižšími příjmy.

Za současného hospodářského zpomalení je nezbytné, abychom vyslali jasný signál, že jsme odhodláni řešit nepružnost a další faktory znemožňující optimální fungování trhů." prohlásil Joaquín Almunia, komisař pro hospodářské a měnové záležitosti.
Komise proto doporučuje:
1) podpořit konkurenceschopnost potravinového řetězce, a zvýšit tak jeho odolnost vůči šokům vyvolaným cenami na světových trzích.
2) zabezpečit důrazné a jednotné prosazování hospodářské soutěže na úrovni EU i jednotlivých států
3) zabezpečit důrazné a jednotné prosazování hospodářské soutěže na úrovni EU i jednotlivých států
4) přezkoumat potenciálně omezující právní předpisy na úrovni států či EU. Předpisy, které omezují vstup na trh, je třeba přehodnotit a případně zrušit, přičemž je třeba mít na paměti jejich cíle v oblasti životního prostředí a v sociální oblasti.
5) Prosazování politiky otevřeného trhu na základě dosažených výsledků obchodních jednání WTO v Dohá by bylo prospěšné pro všechny, včetně rozvojových zemí, které jsou vysokými cenami poškozovány nejvíce.
Komise totiž očekává, že ve střednědobém horizontu budou strukturální faktory, jako růst světové poptávky, pravděpodobně udržovat ceny na vyšší úrovni.
Zdroj: EU

Stavy prasat klesají dál i v Německu

ZMP informovala o tom, že pokles stavů prasat a obzvláště prasnic v Německu pokračoval. Meziročně dosáhl pokles úrovně 5,9 procenta (144 tis prasnic) s tím, že jen od května ubylo takřka 100 tisíc prasnic.
Hlavní vinu na tomto vývoji má špatná ekonomická situace, která v průběhu posledního roku donutila téměř 17% veškerých reprodukčních kapacit ukončit výrobu.
Pokles výroby je hlášen i z dalších zemí západní i střední a východní evropy.
Zdroj:ZMP

Dánsko: pozornost transportům prasat

V Dánsku se věnuje velká pozornost transportům prasat, zejména do Německa, které jsou do 12 hodin. Věnuje se tomu výzkumný ústav masného průmyslu ve spolupráci s veterinární univerzitou v Hannoveru. Zvířata jsou během transportu sledována videokamerou, aby se dalo vyhodnotit jejich chování. Speciální kamióny jsou cíleně vybaveny technologiemi, které jdou vysoko nad rámec požadavků EU.
Během transportu se měřeí i puls a obvykle nejsou zjišťovány žádné známky stresu. Výzkumný ústav provádí také školení řidičů kamionů. Úhyn se snížil na 0,007 % z počtu transportovaných zvířat. Pozornost, kterou Dánové trasportům věnují dokládá, že vývoz živých prasat do Evropy má v Dánsku zelenou.
Zdroj: Danskeslagterier

Mexiko zakázalo dovoz z USA

Na konci roku oznámilo Mexiko, že přestane odebírat hovězí a vepřové maso z 30 zpracovatelských závodů v USA. Podle publikovaných informací se tak stalo v odpověď na nový zákon, jež v USA ukládá označovat maso a masné výrobky zemí výroby.
Mexiko se navíc spojilo s Kanadou a podalo stížnost k WTO. Podle jejich interpretace je nový US zákon diskriminační a odporuje pravidlům světové obchodní organizace.
Celý akt přerušení nákupu z USA měl takový dopad, že Chicagská burza byla dočasně uzavřena.
Zdroj: Pig Progress

USA dodávají více vepřového do Japonska

Za 11 měsíců roku 2008 stoupl dovoz vepřového do Japonska oproti předchozímu roku o 8 % na 749.000 tun. Dovozní cen a činila 3,60 EUR/kg. Největším dodavatelem jsou USA, které zvýšily vývoz o 6 % na 308.000 tun. Následují Kanada se 157.000 t, Dánsko se 148.000 t (oproti roku 2007 minus 2%). Dalšími menšími dodavateli jsou Španělsko (15.000 t), Maďarsko (9.400 t), Holandsko (9.200 t), Rakousko (7.500 t) a Francie (6.700 t).
Zdroj: ZMP

Rusko zdvojnásobilo dovozní kvótu rpo USA

Rusko a USA v ukončily sadu obchodních jednání, jejichž vyústěním je zdvojnásobení dovozní kvóty, která je určena pro drůbeží, vepřové a hovězí maso, dovážené do Ruska ze Spojených států. Dovozní kvóta daná obchodním protokolem, platným od roku 2005, nepřesáhla v žádném z let 55 tis. tun. Pro rok 2009 však byl limit zvýšen až na 110 tis. tun.
Podle všech příznaků, říkají ekonomové, nestačí domácí růst produkce pokrýt ještě rychleji akcelerující poptávku.
Zdroj: Pig Progress

Salmonelly na jihovýchodě Evropy

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) zveřejnil koncem prosince výsledky studie analyzující výskyt salmonelly u jatečných prasat. Největší výskyt byl zaznamenán v chovech především v Portugalsku, Španělsku, Irsku, Francii, Velké Británii a Lucembursku. V těchto státech je výskyt vyšší než u 10 % prasat.
EFSA rovněž uvádí, kontaminace jatečných těl nepochází jen ze zvířat, ale z některých jatek, kde není hygiena na dostatečné úrovni. Státní programy k eliminaci salmonelózy musí proto zahrnovat šetření nejen v chovech, ale i na jatkách.
Zdroj: ZDS