KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zvýšení příjmu krmiva u krav

02/12/08

Vedle vyladěné krmné dávky je smysluplné pro zvýšení příjmu krmiva u dojnic také investovat do zlepšení komfortu ustájení

.
Chovatel Bernd Wentrot z hesenského Hebenshausenu (Německo) již několik let s úspěchem usiluje o zvýšení příjmu krmiva u svých dojnic. Příjem sušiny dosahuje nyní u vysokoprodukčních plemenic (denní mléčná užitkovost 35 l) průměrně 23,3 kg/kus/den. U krav z nízkoužitkové skupiny (25 l mléka) je průměrný příjem sušiny 19,4 kg/kus/den. 40 až 45 % mléka dojnice z tohoto chovu vyprodukují z objemných krmiv.
 
Vysoký příjem krmiva závisí především na kvalitě objemných krmiv. Hlavní součást krmné dávky v tomto případě tvoří kvalitní kukuřičná siláž (60 %). Chovatel zkrmuje TMR, kterou předkládá dvěma užitkovým skupinám krav jednou denně v pevně stanoveném časovém termínu a poté jí několikrát za den přihrnuje. Během posledních šesti let dokázal chovatel zredukovat spotřebu jadrného krmiva o téměř jednu třetinu díky zvýšení produkce mléka  z objemných krmiv. Každý měsíc společně se svým poradcem vyhodnocuje výsledky kontroly mléčné užitkovosti a pokud je to nutné neprodleně koriguje složení krmné dávky.
 
Jedním z faktorů pozitivně ovlivňujících výši příjmu krmiva u dojnic je i komfort ustájení. Úspěšný chovatel vsadil na hluboké boxy, podestýlané jemnou dřevitou moučkou z bukových a jedlových pilin. Odměnou mu byl významný pokles zdravotních problémů s paznehty. Brakace se aktuálně pohybuje v rozmezí 25 až 27 %.
 
Ke zlepšení komfortu přispěl také nový tzv. „wellness kotec“, určený pro čerstvě otelené matky, který je velmi prostorný a pohodlný. Chovatel připravuje i komfortnější ustájení pro krávy v období stání na sucho.
 
„Unsere besten Kühe fressen über 23 kg TM“
Top Agrar, 2008, č. 11, s. R 22 a R 23
 

Zařazeno v Skot, WELFARE