KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zemědělští odboráři nechají prověřit zemědělské firmy

12/12/08

Zdroj: ČTK

Zemědělští odboráři chtějí prověřit, zda podniky letos vyplácely mzdy v souladu s kolektivní smlouvou uzavřenou mezi zemědělskými odbory a Českomoravskou agrární konfederací (ČMAK). Vyplývá to ze stanoviska, které dnes poskytl ČTK Odborový svaz pracovníků v zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR. Odboráři tak reagují na záměr ČMAK ponechat mzdy pracovníků v zemědělství v příštím roce na stejné úrovni jako letos.
    "Podnikatelé nám v loňském roce v žádném případě nezvýšili mzdy, ač měli rekordní zisky," stojí v prohlášení agrárních odborů, které hodlají iniciovat kontroly inspektorátů práce v zemědělských podnicích.
    Zemědělští podnikatelé sdružení ve ČMAK se v kolektivní smlouvě pro letošní rok zavázali, že platy jejich zaměstnanců oproti roku 2007 vzrostou v průměru o 7,2 procenta. Podle předsedy Zemědělského svazu Miroslava Jirovského vzrostly mzdy v zemědělství za třetí čtvrtletí 2008 proti roku 2007 dokonce o 9,3 procenta.
    Plánovaná úsporná opatření zemědělských podniků zdůvodnil Jirovský zejména trvalým poklesem výkupních cen zemědělských komodit při rostoucích výrobních nákladech, včetně mezd zaměstnanců. Nepříznivý stav podle něj prohlubuje světová finanční krize.
    "Vzhledem k očekávanému vývoji finanční krize a k současnému propadu cen zemědělských komodit, růstu mezd v zemědělství za třetí čtvrtletí 2008 proti roku 2007 o 9,3 procenta, ČMAK navrhuje Kolektivní smlouvu vyššího stupně uzavřenou pro rok 2008 prodloužit i na rok 2009 beze změn ve mzdových tarifech," uvedl Jirovský.
    Podle odborářů nese v tržním hospodářství za realizaci prodeje výrobků zodpovědnost majitel firmy, který by také měl nést zodpovědnost v případě neúspěchu. "Nám také díky krizi nikdo nesníží nájem, platbu za elektřinu či vodu, nebo neprodá levnější potraviny," stojí v prohlášení agrárních odborů.
    Po letošní v celé Evropě nadprůměrné úrodě jsou výkupní ceny obilí zhruba poloviční oproti stejnému období loňského roku. Zemědělci také poslední dobou často upozorňují, že výkupní ceny mléka jsou pro ně nerentabilní, což může vést k likvidaci chovů. V lednu proto hodlají někteří z nich protestovat před prodejnami řetězců a některými mlékárnami.
    Podle aktuálních údajů ČSÚ dosahují mzdy v odvětví zemědělství, myslivost a lesnictví vůči průměrným mzdám v národním hospodářství zhruba 80 procent. Podle statistiky zemědělského svazu pracovalo v roce 2007 v zemědělství kolem 130.000 lidí, což je necelá polovina ve srovnání s rokem 1993.
    Zemědělské odbory uzavíraly několik let dvě vyšší kolektivní smlouvy pro firmy působící v zemědělství, zvlášť s Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů a se Zemědělským svazem. Od roku 2007 vyjednávají oba svazy společně a je uzavírána jedna kolektivní smlouva. Zmíněné svazy zaměstnávají odhadem asi čtyři pětiny lidí v zemědělství.

Tisk

Zařazeno v Aktuality