KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zemědělské odbory chtějí nižší daně

12/12/08

Zdroj: www.agroweb.cz

Přibík Oldřich (9.12.2008)

 Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů vyzval vládu, aby snížila sazby daně z přidané hodnoty z 19 na 17 procent, daňové zatížení u zaměstnanců o čtyři procenta a daňové povinnosti ze zisku firem na 17 procent.

 

Tyto kroky by podle svazu přispěly ke zmírnění dopadů světové finanční krize na občany v ČR a jejich zaměstnanost. Odboráři také požadují zrychlení odpisů majetku a rychlejší čerpání fondů Evropské unie. Úpravy daňové politiky jako možný prostředek snížení dopadů finanční krize již připustili někteří vrcholní tuzemští politici. Rychlejší tempo snižování daňového základu pro firmy na 15 procent a snížení zdravotního pojištění o jedno procento označil před časem za možné součásti balíčku opatření, která by měla snížit dopady globální finanční krize na českou ekonomiku, ministr průmyslu a obchodu Martin Říman. Ministr financí Miroslav Kalousek současně uvažuje o možnosti odpočtu daně z přidané hodnoty u podnikatelů na jakékoliv auto, a to v souvislosti s podporou automobilového průmyslu zasaženého finanční krizi.

 

Zařazeno v Aktuality