KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Poslanci potvrdili více než miliardu na dotační programy v zemědělství

12/12/08

Zdroj: MZe

 
Celkem 1 miliarda a sto milionů korun bude v roce 2009 proudit do českého zemědělství v rámci tzv. dotačních programů. V průběhu středečního jednání to stvrdila Poslanecká sněmovna PČR, která schválila státní rozpočet na rok 2009 a s ním související návrh o rozdělení finančních prostředků do dotačních programů.
 
Dotační programy pro rok 2009 slouží k  podpoře restrukturalizace a zvýšení konkurenceschopnosti českého agrárního sektoru. Návrh finančních prostředků určených na dotační programy pro rok 2009 vychází z celkového finančního limitu ve výši 1 100 milionů korun.
Dotační programy zemědělství pro rok 2009 obsahují programy, u nichž je kladen důraz na prvky agroenvironmentálního charakteru, například biologická a fyzikální ochrana jako náhrada chemické ochrany rostlin, podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách, podpora restrukturalizace ovocných sadů. Další programy jsou určeny na podporu ozdravování polních a speciálních plodin, programy zaměřené proti rozšiřování nebezpečných nákaz hospodářských zvířat a programy jako podpora včelařství, udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat.
„Jsem rád, že zemědělský výbor sněmovny na konci minulého týdne podpořil návrh finančních prostředků určených na dotační programy v podobě, kterou navrhovalo ministerstvo. I to je důvod, proč se podařilo návrh v dolní komoře prosadit,“ uvedl ministr zemědělství Petr Gandalovič.  
 
Nezbytnost zvyšování plemenné hodnoty hospodářských zvířat s ohledem na eliminaci šíření karanténních virových a bakteriálních chorob a chorob přenosných osivem či sadbou a v souvislosti s možnými dopady na aktuální nákazovou situaci ČR, je podle jeho slov možné pro rok 2009 považovat za velmi důležité realizace zejména následujících programů:

·        Program podporující udržování a zlepšování genetického potenciálu hospodářských zvířat. Program zabezpečujeudržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat a umožňuje zvyšování plemenné hodnoty hospodářských zvířat.

·        Program podporující ozdravování polních a speciálních plodin. Podporuje prevenci šíření karanténních virových a bakteriálních chorob a chorob přenosných osivem či sadbou.Podpora umožňuje zvýšení kvality šlechtitelské práce, následně pak zvýšení kvality genetického materiálu s vysokým výnosovým potenciálem s odolností proti klimatickým faktorům a chorobám jako jednoho ze základních pilířů rostlinné výroby.

·        Program Nákazový fond umožňuje podporu na nezbytnou laboratorní diagnostiku a podporu vybraných činností souvisejících s plněním Národního ozdravovacího programu od infekční rinotracheitidy skotu. Podpora systému ozdravování chovů od nebezpečných nákaz hospodářských zvířat slouží jako základ pro eliminaci nemocných zvířat a prevenci rozšíření nákaz.
·        Dotační programy Biologická ochrana rostlin a Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí (šlechtění), musely být z důvodu pochyb ohledně jejich slučitelnosti výrazným způsobem transformovány a notifikační proces těchto dvou podpor nebyl dosud ukončen. Existuje reálný předpoklad dokončení notifikace uvedených podpor do konce prvého čtvrtletí 2009. 
 
Přehled dotačních programů a finančních prostředků určených na dotace pro rok 2009:
 
 
 
Kód
prog.
 
 
 
Název programu
 
 návrh na rok 2009
dotace do hospodář. výsledku
v tis. Kč
(neinvestiční)
dotace na pořízení dlouhodob. hmotného majetku
v tis. Kč
1.D.
Podpora včelařství
70 000
 
1. I.
Podpora vybudování kapkové závlahy
 
20 000
1.R.
Podpora restrukturalizace ovocných sadů
 
60 000
2.A.
Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat
180 000
 
3.
Podpora ozdravování polních a speciál. plodin
150 000
 
5.
Podpora NH Kladruby, ZH Písek a Tlumačov
65 000
 
6.
Genetické zdroje
65 000
 
8.
Nákazový fond
122 000
 
9.
Poradenství a vzdělávání
73 000
 
 
10.D.
Podpora evropské integrace nevládních organizací
15 000
 
10.E.
Podpora České technologické platformy pro potraviny
10 000
 
13.
Podpora zpracování zemědělských produktů
 
230 000
15.
Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků
40 000
 
 
C e l k e m
790 000
310 000
 
 
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe

Zařazeno v Aktuality