KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Nabídka služeb národního odbytového družstva CENTROODBYT

16/12/08

Návrh smlouvy na poskytování marketingových služeb
Objednávka Aktuálních informací

Vážení přátelé !
rok se s rokem sešel a tak si dovoluji Vám nabídnout naše služby pro r. 2009. V příloze zasílám dvě nabídky.
  • Návrh Smlouvy na poskytování marketingových služeb. V případě zájmu doplňte prosím zeleně označená pole a 2 podepsaná paré zašlete poštou na naší adresu. Podepsanou smlouvu Vám v jednom výtisku vrátíme zpět.
  • Objednávku Aktuálních informací (AI). Stačí doplnit rubriky, které se týkají Vašich údajů a objednávku jedenkrát zaslat mailem.
Tyto dokumenty se netýkají členů a přidružených organizací CENTROODBYTu (poskytujeme zdarma), a těch respondentů, kteří mají uzavřenou smlouvu, či si objednali AI na běžný, nikoliv kalendářní rok.
 
Na další spolupráci se těší
 
CENTROODBYT – národní odbytové družstvo
Boženy Němcové 2625
530 02 Pardubice
Ing.Pavel Krejčík, CSc.
ředitel
Telefon: 466 736 217
Mobil:    605 790 250
            krejcik@centroodbyt.com
            info@centroodbyt.com
            obchod@centroodbyt.com
 
 

Zařazeno v Aktuality