KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Konečný termín pro obce  na čerpání  dotací z regionálních programů

03/12/08

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Konečný termín pro obce na čerpání dotací z regionálních programů
Upozornění pro všechny obce, kterým byla v roce 2008 poskytnuta dotace ministerstva pro místní rozvoj v rámci regionálních programů: Podpora obnovy venkova, Podpora úprav bývalých vojenských areálů k obecnímu využití, Obnovy obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou. Konečný termín pro čerpání dotace u určené banky UniCreditBank Czech Republic a. s. je stanoven na 12. prosince 2008. Po tomto termínu již banka nebude přijímat faktury obcí k proplaceni.

Zařazeno v Aktuality, Rozvoj venkova