KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

GM sója firmy Monsanto dostala zelenou

12/12/08

Zdroj: www.agronavigator.cz

Evropská komise povolila dovoz geneticky modifikované sóji do EU, protože neshledala žádná rizika spojená s jejím zkrmování hospodářským zvířatům.

Brusel (lme) — Geneticky modifikovanou sóju odrůdy MON 89788 (Round up ready II) amerického koncernu Monsanto bude možné importovat do EU a tam také zužitkovat. Evropská komise neshledala žádná rizika, která by mohla negativně ovlivnit zdravotní stav lidí nebo zvířat nebo mít negativní vliv na životní prostředí. Komise tímto rozhodnutím kopírovala doporučení Evropského úřadu pro bezpečnost potravin v Bruselu. Členské státy EU se nedokázaly sjednotit na jednoznačném usnesení. Povolení bude platit po dobu 10 let.
 
Nákladné GMO kontroly importů sóji z USA nyní odpadnou. Eurokomisařka pro otázky veřejného zdraví Androulla Vassiliou k tomu uvedla, že povolení importu GM sóji by mělo pomoci odstranit nedostatky v zásobování trhu EU krmivy. Kromě toho chtěla Komise zabránit tímto opatřením také diskusím o tolerovaných prahových hodnotách nezákonných stop GMO.          
 
Kein Risiko: EU – Kommission genehmigt Gen-Soja von Monsanto [cit. 2008-12-05], www.animal-health-online.de

 

Zařazeno v Aktuality