KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Druhá etapa reformy pozemkových úřadů startuje

17/12/08

Zdroj: MZe

 
 
Druhá etapa zásadních organizačních změn, jejíž cílem je posílení organizační autonomie Ústředního pozemkového úřadu v krajských regionech, je připravena ke startu. Na celostátní poradě pozemkových úřadů to dnes uvedl ředitel Ústředního pozemkového úřadu Jaroslav Vítek.
 
První etapa restrukturalizace pozemkových úřadů (PÚ), která znamenala oddělení fungování PÚ a zemědělských agentur (ZA), proběhla letos v únoru. Druhá etapa rozšíří přímé řízení PÚ Ústředním pozemkovým úřadem, které vyplývá ze zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech. V této etapě bude zřízeno 13 krajských pracovišť Ústředního pozemkového úřadu.
 
„S restrukturalizací souvisí změna počtu pracovníků na jednotlivých pozemkových úřadech tak, aby bylo více respektováno pracovní zatížení jednotlivých úřadů. K takové systémové úpravě za celou existenci nedošlo,“ uvedl Vítek s tím, že v minulosti pouze docházelo ke snižování pracovníků pozemkových úřadů v režii tehdy zodpovědných zemědělských agentur bez konkrétního zřetele na objem práce PÚ.
 
V roce 2008 se PÚ podařilo realizovat vysoký počet veřejných zakázek. Jednalo se o celkem 106 veřejných zakázek nad 10 milionů korun a zhruba 400 do 10 milionů. Mezi uspokojenými účastníky řízení byli desítky soukromých vlastníků půdy i obcí. Znamená to v celé řadě případů úplné dokončení restitučního procesu ve smyslu zákona o půdě.
 
Restituce, které odstartovaly v devadesátých letech minulého století, totiž znamenaly návrat vlastnictví k půdě, ale ve stavu na konci osmdesátých let. Pozemky byly nepřístupné, vlastnicky nescelené, nevyjasněné z hlediska jejich lokalizace. Vlastníci se nemohli fakticky ujmout svých práv. Teprve provedení pozemkových úprav znamená plné obnovení vlastnictví. Do celého systému „vlastnictví-užívání-nájmy“ přináší stabilitu plně vyjasněné vlastnictví, protože z toho se odvíjejí další vztahy. Platí, že čím dříve se pozemkové úpravy podaří v dané lokalitě provést, tím dříve lze očekávat celkovou prosperitu nejen v oblasti zemědělského hospodaření, ale v daném venkovském regionu celkově. Vyjasněné vlastnictví a uspořádání pozemků je mnohdy základní podmínkou pro rozvoj obce. Proto je také stále větší zájem na provádění pozemkových úprav ze stran obcí.
 
 
Základní údaje o průběhu komplexních pozemkových úprav
KPÚ – komplexní pozemkové úpravy
 

 

 
celkem (k 31.12.2008)
z toho v roce 2008 *)
Zahájené nebo rozpracované KPÚ
počet
1 843
1 019
Zahájené nebo rozpracované KPÚ
ha
845 146
483 744
Ukončené KPÚ
počet
914
126
Ukončené KPÚ
ha
386 770
58 636
 
 
Použití fin. prostředků ze státního rozpočtu
 
v roce 2007
v roce 2008
návrhy  pozemkových úprav (neinvestiční náklady)
mil. Kč
455,471
486,871
realizace opatření (investiční náklady)
mil. Kč
243,871
313,129
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*) Údaje za rok 2008 budou ještě upřesňovány
 
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe

Zařazeno v Aktuality