KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Boj o mléko začíná

02/12/08

Zdroj: AK ČR

Bezprecedentní krize jednoho z pilířů agrární soustavy, chovu mléčného skotu, pokračuje a prohlubuje se. Farmářská cena mléka prolomila u některých mlékáren už 7 korun za litr. „Lídry“ tohoto procesu jsou zejména některé mlékárny v majetku zahraničního kapitálu. Farmářská cena se od počátku roku snížila už o 30 procent.

Mohl bych v tomto burcujícím výčtu pokračovat dál. Spíše ale bych chtěl v tomto krátkém článku sdělit, k čemu jsme se rozhodli, co budeme konat. Před necelými čtrnácti dny se sešla komoditní rada Agrární komory pro mléko a hovězí maso, která mně dala mandát k založení a svolání skupiny reprezentantů, která by rozhodla o dalším postupu.

V úterý 25. listopadu se tedy sešlo ve Zdislavicích grémium tvořené vedením Agrární komory (Veleba, Šnejdrla, Belada, Veselý), Zemědělského svazu (Jirovský), obou chovatelských svazů (Horák a Šustáček), největších mléčných odbytových organizací (Sáňka a Houška). Přítomni byli další odborníci – šéf komoditní rady Pavel Novotný, zástupce ČR v pracovní skupině mléko v Bruselu František Zobal, šéf Agrodružstva Jevišovice Bohumír Rada a předseda představenstva VOD Zdislavice František Škrle.

 Nechci chválit den před večerem, nechci předbíhat události, ale pokládám zdislavické jednání v této době, kdy nikdo neví jak dál, co dělat, za klíčové. Jeho závěry jsou následující:

  • Do 20.12.2008 vytvořit fond na financování podpůrných akcí (zajistí odbytové organizace, chovatelské a podnikatelské svazy)
  • Provést průzkum trhu mléčných výrobků a vyčíslit podíl dovezených mléčných výrobků na pultech jednotlivých obchodních řetězců
  • Připravit na leden 2009 konkrétní akce proti obchodním řetězcům s nejvyšším podílem zahraničních mléčných výrobků
  • Připravit na leden 2009 konkrétní akce proti mlékárně, která platí farmářům nejnižší cenu
  • Jednat se zahraničními subjekty o přesunutí dalšího mléka do zahraničí
  • Doporučit subjektům zemědělské prvovýroby, aby každý pracovník dostal na vánoce půl kilogramu másla (odlehčení zásob)

Pokládám shora uvedené závěry za dobrý základ dalších kroků za záchranu chovu mléčného skotu. Vedle toho samozřejmě probíhají jednání s resortním ministrem. Jejich předmětem je především pomoc udržení finančního toku (překlenovací úvěry, garance úvěrů).

Závěrem chci požádat, aby každý pro splnění naznačených úkolů udělal na svém úseku maximum. Situace je velmi vážná.

Jan Veleba

Zařazeno v Aktuality, Mléko a maso