KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Vláda schválila rozpočet SZIF na rok 2009

19/11/08

Zdroj: SZIF

Na svém zasedání schválila vláda rozpočet státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) na rok 2009. Rozpočet putuje do poslanecké sněmovny, kde bude vláda o jeho schválení současně s návrhem státního rozpočtu ČR na rok 2009. Navrhované rozpočtové zdroje SZIF na rok 2009 přesahují třicet miliard, většina jde na zabezpečení Společné zemědělské politiky.

„Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2009 se pohybuje kolem třicet miliard. Z toho více než dvacet osm miliard připadá na zabezpečení Společné zemědělské politiky," uvedl ministr Gandalovič.

Navrhované rozpočtové zdroje SZIF na rok 2009 představují 30 406 334 tis. Kč. Z toho na zabezpečení Společné zemědělské politiky připadá 28 540 290 tis. Kč.

Z této částky na Společnou zemědělskou politiku je určeno: 17 594 000 tis. Kč na Přímé platby, 3 245 897 tis. Kč na Společnou organizaci trhu a 7 250 000 tis. Kč na Program rozvoje venkova. „Pro financování Programu rozvoje venkova se však počítá i s nevyčerpanými prostředky z minulých let," doplnil ministr Gandalovič.

Předkládaný „Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2009" plně respektuje a zabezpečuje příslušné předpisy dané nařízeními Rady (ES) a nařízeními Komise (ES) a současně vychází z příslušné legislativy ČR.

V případě, že dojde ze strany státního rozpočtu ČR nebo ze strany rozpočtu EU ke změnám alokovaných finančních prostředků, je SZIF připraven tyto změny dodatečně do rozpočtu SZIF na rok 2009 zapracovat.

Zařazeno v Aktuality