KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Úvaha k výsledkům voleb

04/11/08

Zdroj: AK ČR

 

Zkusme si jenom zrekapitulovat letošní vývoj v resortu zemědělství, který se dotýká přímo členů Agrární komory. V dubnu jsme se z médií dozvěděli, že premiér s ministrem vyhlásili reformu zemědělské politiky. Jsem si jist, že v žádné z dalších dvaceti šesti zemí Evropské unie se tak nepostupuje vůči rozhodující většině.

 

V preambuli této reformy ministr zemědělství říká, že je jiný než jeho předchůdci, že nepodléhá agrární lobby. A tak reformu s těmi, jichž se týká, nekonzultuje a zveřejní reformní kroky, až když všichni o nich vědí. To v zahraničí nemá obdoby. A pokud jde o hloubku oné myšlenky, nepodléhat těm, jejichž resort řídím, to je spíš politováníhodné, než aby se tím dalo chlubit.

 

Víc politika, než řešení problému

Pojďme ale dál, od reformy a ekonomických otázek k ryze právním úkonům. Vláda schvaluje přes negativní posudky právníků návrh novely transformačního zákona. Dělá to, přestože je jasné, že návrh je za hranicí ústavnosti a nemá šanci projít v parlamentu. Namísto toho, aby udělala něco pro to, aby soudy urychlily svoji práci a majetkové spory z transformace konečně dosoudily. Že nemůže směrem k soudům nic dělat? Řada kauz a jiných právních záležitostí bylo tak rychle vyřešeno, že v tomto světle zmiňovaná novela a její uvedení v život neskýtá záruky toho, co by prospělo všem zúčastněným aktérům. Totiž skutečné řešení problému. Měla vládě pomoci deklarovat její politickou vůli, ne už tak skutečně řešit vypořádání těch, co vypořádáni být měli na rozdíl od těch, co by tomu tak chtěli.

 

Nehorázné krácení zemědělského rozpočtu


Mohl bych pokračovat. Například rozpočtem a až nehorázným jeho krácením pro resort zemědělství a jeho přehnaným navýšením u resortů jiných, jistě ne nepotřebných, ale ne v množství až dvojnásobném či trojnásobném ve srovnání s tím, co připadne zemědělcům a rozvoji venkova. Nebo až úsměvnými objednávkami takzvaně nezávislého novináře – analytika, který na zakázku píše do několika médií proti zemědělcům sdruženým v agrární komoře. Jeho nezávislost nezná mezí, stejně jako jednobarevnost poradců ministra zemědělství. V této souvislosti pokládám nejenom za vizitku, ale v tomto případě za hanbu a neuvěřitelnou aroganci, způsob, jakým se jedná s jediným externím poradcem z řad komory. Všichni se tváří, jako by se nic nedělo. Lidé žijící na venkově a stejně tak ve městech umí počítat, srovnávat a nejsou jednoduše hloupí. Mezi zemědělci je mnoho schopných manažerů, kteří cestují za svými kolegy do zahraničí, umí jazyky a domluví se. Srovnávají, počítají a hodnotí.

 

Nedobrá vizitka vládě od zahraničních manažerů


Co se děje v agrární politice tady, nemá s okolními státy srovnání. Ne náhodou na tiskové konferenci českých producentů krůt a zahraničních zpracovatelů tohoto masa jeden z německých manažerů s politováním konstatoval stav na české scéně. Řekl, že česká vláda podle jejich zjištění hází zemědělce přes palubu a neuvědomuje si, jak hluboce škodí celému venkovu a celému státu. Malý aktuální příklad – když vloni na podzim stoupaly ceny mléka, svolal resortní ministr jednání, na kterém pohrozil, že když nebudeme hodní, tak sáhne do dotací. V letošním roce, když je situace obrácená a ceny se zhroutily, tak je v klidu. Na co čeká, až se chov skotu vydá cestou pádu stavů prasat? Proto u nás bere za své jedna produkce za druhou. Ne náhodou proto volby dopadly tak, jak dopadly.

Ing. Jan Veleba, prezident AK ČR