KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Stavy skotu se v Evropě snižují

04/11/08

Zdroj: AK ČR

 

Z odborných jednání v Bruselu při nevládních zemědělských evropských organizacích COPA/COGECA přinášejí experti Agrární komory ČR pravidelná hlášení, zápisy a rozborové materiály. Jedním z nich je i informace o stavu zásob hovězího masa v EU a vše, co s touto komoditou souvisí.

 

Některá zajímavá fakta ze zprávy Dr. Ing. Josefa Kučery, ředitele Svazu chovatelů masného skotu, přinášíme v tomto článku.

Jednání se uskutečnilo ve francouzském Clermont Ferrand v rámci francouzského předsednictví jako součást pravidelných jednání pracovní skupiny COPA/COGECA pro hovězí maso – WG Beef (CC).

 

V unii je nedostatek hovězího masa

Další skutečností je, že klesají dovozy hovězího masa. Je to především důsledek blokády Brazílie na začátku roku 2008. Důvodem poklesů exportů z Brazílie je i narůstající cena hovězího masa na brazilském trhu. Cena jatečných býků v Brazílii se pohybuje na úrovni 2,2 – 2,3 eura za kilogram v jatečné váze.

Studie, která se této komoditě podrobně věnuje, se zabývá i náklady na výkrm skotu. Vzrostly meziročně o téměř 14 %. Vliv na to měl růst cen energie, paliv, ale i nakupovaných krmiv. „Pokud uvažujeme o roku 1995 jako o stoprocentní úrovni nákladů, pak náklady na energie tvořily v roce 2007 celých 230 %. V důsledku menší produkce dochází také k menší spotřebě. Spotřebitelé mají limit, který nejsou ochotni překročit při nákupu hovězího masa,“ cituje Kučera ze zprávy Evropské komise.

 

Pod drobnohledem pět států

Další zemí, která se dostala pod drobnohled expertů, bylo Irsko. Vloni tam bylo poraženo o 5,2 % jatečných zvířat méně. Ceny jatečných zvířat jsou tam vyšší o 16 %, náklady vzrostly o 14 %. Pro výkrmce představuje velký problém zákaz GM krmiv, která jsou levnější se stejnou a někdy i vyšší kvalitou. Spotřeba hovězího masa je v Irsku zatím relativně stabilní, ale potraviny obecně zdražily.

V Rakousku, ve třetí studované zemi, se ceny jatečných zvířat snížily o 7 %, ale ceny hovězího v obchodě vzrostly o 5 %. Nyní tento jev šetří úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Z pohledu Rakouska je nezbytné zachovat přímé platby na krávy bez tržní produkce mléka. Jenom toto opatření umožní zachovat početní stavy této kategorie.

I ve Slovinsku je podobně jako v Rakousku jatečný skot levnější a přitom v obchodě je maso dražší. Extrémně se tam platí málo za jatečné krávy.

Čtvrtou sledovanou zemí byla Velká Británie, kde počty chovatelů skotu klesají. Tamní farmáři si totiž položili otázku, proč chovat skot, když platbu na hektar dostanu i bez práce. Odpovědí byl jednoznačný pokles zájem o chov skotu. Jak průzkumy v tržní síti této země ukázaly, cena masa se neřídí trhem, cena masa reaguje pouze na nedostatek a pak jde nahoru. Spotřebitelé ve svém důsledku stejně dají přednost levnějšímu, méně kvalitnímu masu, než dražšímu kvalitnímu kusu.

Ve Švédsku, které se také během jednání dostalo do hledáčku expertů, 65 % spotřeby hovězího masa pochází z dojených stád. Tato země má první případ bluetongue, vakcinace byla připravena již před tím a probíhá velmi hladce i s využitím armády a dobrovolníků. Pro Švédsko je stále komplikovaná definice pastviny.

 

O produkci hovězího masa v Brazílii

I přes embargo na dovoz do Evropské unie ceny hovězího v Brazílii rostou, za posledního 1,5 roku o 50 %. Existuje tam ale řada problematických bodů. Statistiky vyjadřují různý počet zvířat. A tak lze jen přibližně určit, že v roce 2006 bylo v Brazílii asi 169 milionů kusů skotu. Stejně tak výkazy z jatek nejsou stejné a počet poražených zvířat s pohybuje mezi 31 až 47 miliony kusů.

Od roku 2006 se datuje pokles početních stavů skotu. Nyní je certifikováno pro vývoz asi 159 podniků, o certifikaci žádalo 12 000 farem. Ceny masa na export rostou. Vliv na to bude mít i produkce hovězího masa v sousední Argentině, kde bylo letos extrémní sucho, což má velký dopad na samotnou produkci.

Eugenie Línková

Během jednání se přítomní zaměřili především na stavy skotu v pěti evropských státech. Konstatovali, že Itálie se potýká s nedostatkem telat a tento problém se bude dále prohlubovat. Důležitou položku dovozů tvoří také zástav. Tohoto skotu je nedostatek a vinu na tom částečně nese onemocnění bluetongue, katarální virové onemocnění skotu a ovcí.„Z výsledků šetření vyplývá následující: v Evropské unii je nedostatek hovězího masa, prohlubuje se negativní bilance exportů – importů,“ informuje Kučera. Podle expertů Evropské komise je to konjunktura cen mléka, která vede k poklesu počtu porážených zvířat. To se projevilo především v prvním pololetí letošního roku. Naopak nyní přichází na trh více dojených jatečných krav. Kromě Německa je tento trend zaznamenán ve všech státech EU.