KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Porody mrtvých telat – problém managementu

11/11/08

Zda tele přežije těžký porod, závisí především na managementu v okoloporodním období.

Počet telat, která uhynou během porodu, se v Evropě pohybuje mezi 2 až 15 % a vykazuje stoupající tendenci.

 

Tuto nepříznivou skutečnost doložily informace získané prostřednictvím ankety, jejímž cílem bylo zmapování zkušeností veterinárních lékařů z Evropské společnosti pro šlechtění hospodářských zvířat.

Přibližně 90 % telat, která jsou později registrována jako mrtvě narozená, ještě na začátku porodu žijí a následně uhynou díky chybám v managementu, jako jsou např. nedostatečný dozor a kontrola plemenic a nesprávná pomoc v průběhu porodu. Mezi jednotlivými zemědělskými podniky však existují ohromné rozdíly, potvrdili veterinární lékaři.   

Za klíčový faktor pro přežití telete pokládají veterinární lékaři intenzitu dohledu nad zvířaty a kvalifikaci personálu. Zde spatřují také vlastní rezervy a do budoucna by chtěli více času věnovat dalšímu vzdělávání chovatelů. Protože příčinou většiny problémů při telení je vysoká hmotnost telat a příliš malé, popř. ztučnělé jalovice, je nutné více pozornosti věnovat výběru připařovaných býků, zabezpečit optimální kondici krav v době porodu a zajistit smysluplnou pomoc kravám v průběhu porodu v rámci péče o stádo.    
 
Totgeburten – ein Managementproblem Top Agrar, 2008, č. 9, s. R 22

Zdroj: Agronavigátor.cz

Zařazeno v Skot, WELFARE