KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Klasická orba podporuje vznik výmolové eroze půdy

12/11/08

Podle zjištění americké agentury pro zemědělský výzkum ARS (Agricultural Research Service) napomáhá klasická orba významně vzniku výmolové eroze v porovnání s oblastmi, kde je praktikována bezorebná technologie zpracování půdy.

Výmolová vodní eroze se běžně vyskytuje na zemědělsky obdělávané půdě, zejména v oblastech, kde je používána klasická orba. Koncentrované proudy vody mohou erodovat obdělávanou půdu a vytvářet výmoly, které následně transportují půdu v proudech s erodovanými sedimenty. Orba může odstranit nebo zakrýt výmoly, ale kanály se často znova vytvoří na témže místě, hlavně po vydatných deštích. Tak se nastartuje další cyklus tvorby výmolové eroze, který se může rozšířit po celém poli. Výmolová eroze může způsobit větší ztráty půdy než plošná nebo rýhová eroze.

Tým výzkumníků ze zemědělského výzkumného centra (ARS) v Oxfordu v Mississippi vytvořil model, jehož cílem vyhodnocení vlivu orby na formování a tvorbu výmolové eroze. Pro tento účel byly použity údaje o srážkách, měřených na vybraných polích a nedávno vytvořená technologie modelace tvorby výmolové eroze. Během 5 měsíční vegetační sezóny byly sledovány dvě alternativy: použití klasické orby jedenkrát v roce v porovnání s bezorebnou technologií. Tato modelace byla vytvořena pro časový interval 10 let.

Podle zjištění napomáhá klasická orba významně vzniku výmolové eroze v porovnání s oblastmi, kde je praktikována bezorebná technologie zpracování půdy. Simulované kumulování výmolové eroze bylo na klasicky obdělávané půdě o 240 až 460 percent vyšší než v oblastech, kde byl použit bezorebný systém zpracování půdy.

http://www.nasepole.sk/clanok.asp?ArticleID=5

Zdroj: Agronavigátor.cz

Zařazeno v Aktuality