KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Informace o jednání ve věci dorovnání národních doplňkových plateb TOP UP

04/11/08

Zdroj: AK ČR

 

Dne 29.října 2008 odpoledne se uskutečnilo jednání prezidenta AK ČR Jana Veleby, tajemníka AK ČR Martina Fantyše a předsedy ZS ČR Miroslava Jirovského s ministrem financí ČR Miroslavem Kalouskem a ministrem zemědělství Petrem Gandalovičem o konkrétních krocích vedoucích k realizaci příslibu premiéra Topolánka o maximálním možném dorovnání plateb TOP UP.

 

Oba ministři projevili zájem a vůli situaci řešit ku prospěchu českého zemědělství. Byly potvrzeny zdroje, ze kterých budou platby navýšeny. Jde především o 1 mld. Kč z Pozemkového fondu ČR, k jejichž uvolnění bude ministrem zemědělství připravena novela zákona o PF ČR. Dále jde o kursovní rozdíly a úspory z Operačního programu v kapitole MZe uzavřeného v roce 2006 a ze Společné organizace trhu. Tyto částky již byly rozhodnutím ministra financí ponechány k využití pro potřeby MZe. Podobné prostředky z jiných resortů byly navráceny do státního rozpočtu.