KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Chyby ve složení krmné dávky suchostojných krav

04/11/08

Německá studie prokázala, že velký počet krmných dávek pro tranzitní krávy obsahuje příliš vysoké hladiny vápníků a fosforu.

Krmné dávky určené kravám v období stání na sucho velmi často obsahují příliš mnoho vápníku nebo fosforu. Tuto skutečnost doložily výsledky nejnovější německé studie vysoké odborné školy v Bingenu. V rámci studie bylo hodnoceny krmné dávky z hlediska množství obsahových látek. Celkem bylo do studie zařazeno 19 zemědělských podniků s celkovým počtem 117 krav.
 
V 77 % těchto zemědělských podniků obsahovala krmná dávka pro tranzitní krávy (3 – 0 týdnů před porodem) příliš mnoho vápníku (tab.) V jednom podniku byl zjištěn obsah vápníku ve výši 29,1 g/kg sušiny, což představuje šestinásobek doporučené hladiny, která je 4,4 g/kg! Příčinou tohoto pochybení zřejmě bylo zařazení kyselých solí s obsahem vápníku.

 
Tab.: Obsah vápníku a fosforu v krmných dávkách tranzitních krav

 

Všechny prověřované podniky překročily významně doporučené dávky fosforu, jehož hladina by měla být 2,75g/kg. Průměrně obsahovaly krmné dávky fosforu 4,3g/kg sušiny.
 
77% podniků rovněž překročilo nejvyšší hodnotu DCAB, která je 200 meq/kg sušiny. V podniku, ve kterém zkrmovali kravám kyselé soli byla nastolena výrazně negativní bilance DCAB mínus 548 meq/kg sušiny.
 
Překročení hodnoty DCAB a obsahu prvků vede k výraznému zvýšení rizika vzniku mléčné horečky.
 
Většina krmných dávek byla také přezásobena stopovými prvky, zejména selénem a mědí. 

 
Trockensteher-Rationen: Zu viel Calcium und Phosphor Top Agrar, 2008, č. 9, s. R 22

Zdroj: Agronavigátor.cz

Zařazeno v Skot, WELFARE