KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ceny komodit padají

24/11/08

Zdroj: AK ČR

K agrární politice pro rok 2009 se minulý týden v Betlémské kapli vyjadřoval i prezident Agrární komory ČR Jan Veleba v rámci akce pořádané vydavatelskou společností Profi Press.

Zatímco rok 2007 nazval Veleba rokem plným nadějí, letošní rok charakterizoval označením, že se karta obrací. Došlo ke startu agrární inflace, kdy rostou ceny hnojiv, krmiv, osiv, ale i půdy a s ní i pachtovného, zatímco souběžně klesají ceny většiny farmářských komodit. Dokonce dochází k pádu cen obilí, řepky, kukuřice, ale i mléka a hlavně vepřového masa. Na příkladu Maďarska, kde během roku klesla cena kukuřice z loňských 220 eur za tunu na letošních 76 eur za tunu vysvětlil, že to není jen problém českých farmářů, děje se tak v celém světě.

Ekonomická krize dopadá i do agrárního sektoru a projevuje se poklesem poptávky a nižším vývozem, poklesem zájmu investorů a odlivem zahraničních turistů. Dochází i k silnému omezení kapitálových toků, což znamená stop pro nové emise akcií. Omezuje se financování obchodů ze strany bank. „Přitom tento způsob financování byl donedávna považován za bezpečný a je zásadní pro fungování základních ekonomických procesů,“ uvedl Veleba.

V těchto souvislostech Jan Veleba vidí jako nutnost, aby se prostřednictvím obnovy programu PGRLF ve větší míře mohly poskytovat bankovní záruky. A po státu chce agrární komora, aby se začal věnovat aktivnímu dozoru nad dodržováním zákonů horní části potravinové vertikály. Výrobce surovin – zpracovatel – obchodník. A v době předsednictví prosazoval i národní zájmy a obhajoval je.

A jakou roli by měli nyní sehrát zemědělci? Je už velmi nutné názorové sjednocení, aby se dal vyvíjet tlak na vládu. Dále by se měla posílit členská základna odbytových organizací a prosadit reforma jejich činnosti. Neměly by se zabývat jen obchodem se surovinou, ale i obchodem s výrobky. „Agrární komora je připravena ke spolupráci při řešení současné krize a nabízí k dispozici svoje kapacity ,“ ujistil přítomné Jan Veleba.

Eugenie Línková