KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Biologická ochrana proti zavíječi kukuřičnému v Německu

12/11/08

V Německu je biologická ochrana proti zavíječi kukuřičnému velmi úspěšná při použití parazitické vosičky richogramma brassicae.

Ačkoli je zavíječ kukuřičný(Ostrinia nubilalis) jen nepatrný, asi 35 mm velký motýl, na porostech kukuřice může způsobit rozsáhlé škody. I v Německu se tento škůdce postupně rozšířil a v roce 1990 pronikl do oblasti Nordrhein – Westfalen. Od roku 2007 spolupracuje sdružení zemědělců z této oblasti na společném modelu prognóz, který má pomoci postiženým oblastem v boji proti tomuto škůdci. Největší úspěch byl zaznamenán při použití biologické ochrany – parazita vajíček vosičky Trichogramma brassicae, která klade svá vajíčka do vajíček zavíječe a dokáže tohoto škůdce zredukovat o 70 až 80 procent. Při aplikaci se používají kapsle (asi 50 ks na 1 ha), které obsahují parazita Trichogramma ve formě parazitovaných vajíček hostitele. Důležité je, aby vajíčka byla do kultur umístěna v období, kdy zavíječ klade svá vajíčka. Od června 2007 jsou pozorovány plochy, které byly zavíječem nejvíce poškozeny a na základě vyhodnocených informací je stanoven optimální termín aplikace biologické ochrany.

http://www.nasepole.sk/clanok.asp?ArticleID=5

Zdroj: Agronavigátor.cz

Zařazeno v Aktuality