KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zemědělské plochy ve světě ubývají

07/10/08

Zdroj: www.agronavigátor.cz

Pěstitelské plochy zemědělských produktů v důsledku eroze a lidské činnosti stále klesají.
Pěstitelské plochy zemědělských produktů celosvětově klesají. Proto musí být využitelné plochy využívány co nejefektivněji.

Poptávka po potravinách globálně stoupá. Každoročně světová populace vzroste o 80 milionů lidí. Pěstitelských ploch však stále ubývá – mimo jiné v důsledku eroze nebo zastavění půdy. Vytvoření nových využitelných ploch především v prahových zemích vyžaduje vysoké investice. Proto je nasnadě nejprve zvyšovat výnosy z existujících zemědělsky využívaných ploch.

Lepší osivo, hnojiva a pesticidy a výkonná technika jsou základními pilíři vysokých výnosů. Aby se pěstitelům v chudých zemích v krátké době umožnil přístup k těmto provozním prostředkům a dosahovalo se lepší sklizně, plánuje Evropská komise ještě v roce 2008 mobilizovat okamžitou pomoc. Na letošním summitu G8 byla pro tento účel schválena částka 1 mld. EUR.

Silný vzestup cen obilovin a základních potravin vedl k tomu, že zemědělci EU mohou opět využívat své veškeré plochy pro pěstování obilovin. Odklad povinnosti ukládat 10 procent ploch do klidu vedl již v sezóně 2007/2008 ke zvýšení sklizně obilovin o 13 mil. tun. Vzhledem ke globálnímu nedostatku potravin by však toto množství mělo být jen kapkou na horkém kameni. Na druhé straně dochází celosvětově ke ztrátám zemědělských ploch zastavěním, erozí a rozšiřováním stepí.

Také v Německu se každý den 120 hektarů orné půdy, což odpovídá ploše 120 velkých fotbalových hřišť, přemění na silnice či dálnice a staveniště obytných nebo průmyslových zón. Úbytek ploch by mohl do roku 2015 ještě stoupnout. Podle Gerda Sonnleitnera, prezidenta německého rolnického svazu (DBV), visí nad zemědělstvím Damoklův meč.

http://www.profil.iva.de/html/text.php?id=798

Zařazeno v Aktuality